تامین امنیت قره باغ دردستان مردم جاغوری و قره باغ ،

عزیزالله جاغوری ۸:۳۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
تامین امنیت قره باغ دردستان مردم جاغوری و قره باغ ،

تامین امنیت قره باغ دردستان مردم جاغوری و قره باغ ،FB_IMG_1520108500138
********************************************
برای تامین امنیت قره باغ غزنی، آنچه که در دسترس است باید استفاده شود وایدیالهای چون لغو فرمان امیرشیرعلی خان ویا افراز یک قول اردو برای هزارستان درمحوریت قره باغ، فعلاً نه تنها میسرنیست، بلکه از اصل تامین امنیت مردم این ولسوالی وسایرولسوالی های همجوارمارا دور میسازد باوجودکه طرح قول اردو برای هزارستان ولغو فرامین مستبدانه شاهان گذشته در دراز مدت یک ضرورت حیا تی برا ی جامعه هزاره شمرده میشود. اما بقول شاعر که : ” این نقدرا بگیردست از آن نسیه بردار.” در حال که با معضلات فوری قره باغ و نا امنی راههای مناطق هزاره نشین مواجه هستیم.ایجاب میکند تا ازامکانات موجود، برای تقویت واستحکام پوسته های افراز شده ای اربکی در مناطق هزاره نشین قره باغ وحفظ استحکام هرچه بیشتراین پوسته ها که ازدشت قره باغ تا زرد آلو امتداد یافته است، تمرکزگردد.
پوسته های اربکی که درمناطق هزاره نشین قره باغ جابجا گردیده است ازامکانات لازم برخوردار نمی با شند. یعنی دارای بلنداژهای دفاعی هم نیستند.وسایل وتجهزات نظامی لازم را ندارند. درحالیکه میتوانند همه این تجهیزات دفاعی را از طریق دولت بدست آورندو با اراده قاطع درقبال دفاع قانونمنداز مردم شان، دربرابر طالبان بایستند. قره باغ مسیری است که مردم جاغوری، ناهور ، مالستان، خاص ارزگان، چوره وبخشی از شهرستان، از همین راه رفت و آمد میکنند. یعنی قره باغ اگر برای هزاره ها نا امن گردد به یقین که تردد هزاره ها ازمناطق همجواردچا رمشکل جدی میشود. چنا نچه بارها ما شاهد این راه بندان های استخوان سوزوتبعات کمرشکن آن ازگروگا نگیری تا کشتارمردم خود بوده ایم. بناً مردم قره باغ وجاغوری درگام نخست برای تامین امنیت راهها ومردم ، باید پوسته های افراز شده را با تمام توان اکمال نمایند. اکمال این پوسته ها از طریق دولت میسر بوده ومسئولین نظامی این پوسته ها به سادگی میتوانند وسایل ، وسایط ، سلاح وامکانات لوژستیکی پوسته ها راازدولت گرفته وبا مهندسی واعما ربلنداژها، سنگرهای دفاعی آنهارا استحکام ببخشند. این فقط اراده میخواهد که مردم جاغوری وقره باغ درهمکاری مشترک پوسته های اربکی این مناطق را از امکات دفاعی خوب برخورداربسازند وآنگاه این طالبان بی سروپا از مال ومنال مردم چشم برداشته و جرات تعرض به هزاره ها را نخواهند داشت. اما این برمیگردد به تعهد وعملکرد مسئولانه ای مردم قره باغ وجاغوری. البته این یک پیشنهاد بودامید که به تعیین تکلیف تعبیرنشود، چون حرمت بیکران به مردم باعزت قره باغ وجاغوری بزرگ دارم.

علی تقوایی

57بازدید

کامنت بسته شده است.