تا زه ترین گذارش از کندلان و حسینی

عزیزالله جاغوری ۴:۰۳ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
تا زه ترین گذارش از کندلان و حسینی

تا زه ترین گذارش از کندلان و حسینیFB_IMG_1540785686954
دیشب ، متاسفانه آقای شجاعی با همراهانش، در کندلان، در حلقه تنگ کمین طالبان قرار میگیرد و خود در نخستین حمله طالبان، زخم سطحی بر میدارد و آقای فکوری، خانعلی و ابراهم، گلوله مذاب تقدیر را ، به نشانه وصال محبوب، به قمت حیات شیرین خویش، در آغوش میگیرند ، گرچند فکوری ، تا کلینک شیرداغ، با حیات کلنجار میرفته و نهایت ، رفتن را بر ماندن ترجیح میدهد . مشگل و دشواری کار در این بوده است که ، طالبان ، علیرغم داشتن سنگر های مستقر و دارای بُردار به هدف، به لیذر و دوربین های شب بین نیز مجهز بوده اند . آقای شجاعی با بازمانده های افرادش، خود را ازین دام بیرون میکشند و در کوه های مرتفع سنگر میگیرند و طالبان به تعقیب این حادثه، هجوم وسیع بر ، کوندلان را آغاز نموده و کندلان را تصرف مینمایند و در اآغاز هجوم، برای اهالی اعلان مینمایند که کسی از خانه هایش بیرون نشوند و الا کشته خواهند شد حدود دوازده نفر به غرض فرار ، هشدار طالبان را نادیده گرفته، وقتی از خانه ها بیرون میشوند آماج حمله طالبان قرار میگیرند
به تعقیب فتح کندلان، در پسینگاه شب، حسینی مورد هجمه وسیع النطاق قرار میگیرد ، بازار و حومه های نزدیک بآن ، برای چندین ساعت، گامهای سرد بیگانگان را در سینه ناشکیبای خویش تجربه مینماید مردم سربلند حسینی، در کوهها، اخذموضع مینمایند تا رویای پیشرفت طالبان را آشفته سازد و با فیر فشنگ بسوی طالبان، پیام خوانای مقاومت و مردانگی را ابلاغ کرده و مصاف دفاع خود را ، برجسته میسازند و بزودی ، طالبان بازار حسینی را بدون اندک ترین دستبرد ، ترک کرده ، در نزدیکهای بازار سنگر افراز مینمایند
محاسن سفیدان قریه های حاجی محمد ، دهن سای ، توپه، گذرگاه، دهن کچی، دیو قول ، سیابغل بالا، و پایین ، اربستو ، پس از اطلاع ، درسیابغل گرد هم آمدند و غرض چاره جویی و راه حل یابی، در ورنچی اجتماع کردند و ذریعه ارسال نامه ای ، از پشتونهای بوم و ششبرجه ، دعوت نمودند تا در جهت حل قضیه، همآهنگ شوند و محاسن سفیدان ، در فاصله ارسال نامه و دریافت پاسخ در گنداب آمده تا از کم و چون قضایا آگاه شوند که خوشبختانه پشتون های بوم ، ششبرجه، بشمول طالبان از محاسن سفیدان تقاضای اقدام سریع نموده و محاسن سفیدان را در ششبرجه خواستند و محاسن سفیدان در ناوقت روز به ششبرجه رفته با هماهنگی تمام ، پلان عزیمت به کندلان را در اول صبح دوشنبه پلان گذاری کرده اند
فعلا آقای شجاعی و مردم در مرز میان شیرداغ و کندلان مستقر هستند. در بعد از ظهر امروز طالبان ، برای مردم کندلان اعلان نموده ،از خانه های شان برون آیند و جنازه های شان را جمع کنند و طالبان بکسی کار ندارند و گفته میشود خان پالی نامنظم هم دارند اسلحه و مهمات نیز از برخی خانه ها کشیده اند.

علی با هنر

254بازدید

کامنت بسته شده است.