تظاهرات گسترده بخاطر راهزنی های اخیر در جاغوری

عزیزالله جاغوری ۵:۵۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
تظاهرات گسترده بخاطر راهزنی های اخیر در جاغوری

1امروز چهار شنبه ٢٧ جوزا تظاهرات گسترده ای  به دلیل ناامنی ورهزنی های اخیر در مسیر راه های جاغوری و رهایی اسیران زنان و مردان هزاره در ولسوالی جاغوری برگذار گردید . ظاهرا این تظاهرات مسالمت آمیز از سوی مرکز عالی آموزشی روشنگران، مجمع همسویی، انجمن معارف جاغوری ، شورای بازاریان و کورس آموزشی بهار برگزار گردیده بود .

2

در این تظاهرات مردم جاغوری خواهانی أقدامات جدی در قبال آزادی آنها گردیدند. مردم خواستار تامین امنیت شدند و از بی کفایتی دولت شدیدا اتتقاد کردند .

در پایان گروه از خواهران با درد ، به دلیل  کم توجهی مقامات أمنیتی در قبال اختطاف مردم جاغوری، چادری خویش را به رسم اعتراض مدنی به مقامات دولتی هدیه دادند.

 

 

3

4

5

6

1,802بازدید

کامنت بسته شده است.