!!تفاوت از زمین تا کهکشانها

مدبریت ۱۰:۱۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

نمایندگان پارلمان این بار نیز ازخود نسبتا شهامت و مسئولیت نشان داده طرح بودجه تبعیض آمیز پیشنهادی دولت را به دلیل تفاوت فاحش بین ولایات و عدم توازن، اختصاص مبلغ هنگفت قرضه برای کابل بانک ،اختصاص مبالغ گزاف دیگر برای دفتر ریاست جمهوری و نواقص دیگر، قاطعانه رد نمودند. نمایندگان بر اصل توازن وعدالت اجتماعی پافشاری دارند و می گویند ولایتهای محروم نه تنها کمک و دستگیری نشده اند بلکه روز بروز محرومتر شده پنجاه برابر تفاوت رسمی در اختصاص بودجه با ولایات خاص دارند.

تازه این تفاوت فقط در بودجه دولتی است. تفاوت در بازسازی و جهت دهی مستقیم کمکهای بین المللی به سمت ولایات خاص، به مراتب بیشتر از اینها ست. به عبارت دیگر کمکهای که خارج از بودجه دولت و مستقیم توسط کشورهای کمک کننده به مصرف می رسد همه توسط دولت و پیشنهادها وطرحها و اطلاعات تبعیض آمیزی که در اختیار مؤسسات خارجی می گذارد در ولایتهای محدود مصرف می شود که تفاوت بازسازی را از زمین تا عرش اعلا ایجاد نموده است. از سوی دیگر همین بودجه نابرابر فعلی در یک فیلتر دیگر نهایت تلاش می شود که در بعض ولایات بصورت کامل به مصرف برسد اما در تعدادی ولایات دیگرفقط اندکی از آن به مصرف می رسد و باقیمانده  دوباره به خزانه دولت بر می گردد. البته مقداری به ظاهر مصرف شده نیز معلوم نیست که واقعا برای آبادانی و بازسازی مصرف می شود یا توسط جیبهای سوراخ و پرناشدنی باندهای رشوه و فساد بلعیده می شود؟

+;نوشته شده در ;یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت;۲۲:۱۷ توسط;عبدالله بیدار; |;

622بازدید

کامنت بسته شده است.