تهاجم‌ طالبان به جاغوری!

عزیزالله جاغوری ۵:۵۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
تهاجم‌ طالبان به جاغوری!

تهاجم‌ طالبان به جاغوری!FB_IMG_1541613659616
گروه طالبان ساعت ۳ شب گذشته از دو نقطه عبوری تنگه اوتله وتنگه لرگه به ناوه گری جاغوری بصورت گسترده یورش برده اند که در نتیجه در تنگه اوتله با استحکامات و آمادگی پلیس محلی و پوسته دولتی مواجه گردیده پس از تسلط بر برخی پوسته ها و آتش زدن آنها، اما در اثر مقاومت بقیه ، مجبور به دادن تلفات و عقب نشینی هرچند بظاهر موقت گردیده اند.
اما در کوتل لرگه پس از شهادت دونفر از مدافعان، وارد بازار آسیه و منطقه چهارشنبه داوود گردیده و با سپر انسانی قرار دادن مردم در مساجد و خانه ها ، کار مدافعان از راه رسیده، را دشوار نموده اند‌.
دولت کابل متاسفانه برغم تلاشهای فشرده نمایندگان و مردم تا کنون هیچ اقدام پیشگیرانه یا مدافعانه انجام نداده است و بطوریکه اکنون که بیش از ۱۴ ساعت از این تهاجم سنگین می گذرد از حضور نیروی هوایی یا گسیل قطعات زمینی در جاغوری خبری نبوده و نیست.
در اثر این تهاجم ویرانگر افزون بر شهادت و جراحت شماری از بهترین مدافعان وطن، بیش از هفت هزار خانواده هم اکنون در هوای سرد وزیر صفر منطقه در معرض ترک خانه های خویش قرار گرفته اند بطوریکه اگر دولتمردان کابل طرح عاجل اعزام نیروی کمکی در پیش نگیرد فاجعه بدرجاتی بدتر وگسترده تر از ارزگان تکرار خواهد شد که چنین مباد.
آخرین خبر حاکی ازآنست که قوای متجاوز همین اینک با برجا گذاشتن تعدادی کشته ، داوود را ترک نموده در حال فرار اند ونیروهای تازه نفس مدافع در حال تعقیب در مسیر لرگه می باشند.

ناصری

خبر دیگه اینکه

عصر امروز دو چرخبال مهمات لازم به جاغوری اوردند در برگشت زخمی جنگ امروز را به کابل انتقال دادند

دیگر ابنکه

چرخ بالها عصر امروز منطقه رسنه مرکز طالبان را بامباران کردند .

253بازدید

کامنت بسته شده است.