تهدیدات طالبان، پای مقامات امنیتی را به جاغوری کشاند؛

عزیزالله جاغوری ۱۲:۱۵ ب.ظ ۰
تهدیدات طالبان، پای مقامات امنیتی را به جاغوری کشاند؛

تهدیدات طالبان، پای مقامات امنیتی را به جاغوری کشاند؛Screenshot_۲۰۱۸۰۷۰۳-۱۶۴۲۰۳_1

نسبت موجودیت تهدیدات امنیتی احتمالی که دراین اواخر ازسوی طالبان بالای ولسوالی جاغوری وجود دارد قبل ازظهرامروز هیئت ترکیبی امنیتی هریک قوماندان قول اردوی تندر، قوماندان امنیه غزنی ومعاون ریاست امنیت ملی غزنی بخاطر برسی هرچه بیشتر اوضاع امنیتی این ولسوالی واردجاغوری گردید که مورد استقبال گرم مردم وپرسونل ولسوالی جاغوری قرارگرفت.
خواستهای مهم مردم ولسوالی جاغوری ازهیئت اعزامی تامین امنیت نوار مرزی، اکمال وتجهیزپولیس وایجاد کندک اردوی ملی بود که مطرح شد. سپس قوماندان قول اردوی تندر به مردم جاغوری وعده سپرد که درمورد جابجای نیروهای اردوی ملی، ایجاد نیروی خیزش مردمی وتقویت پولیس ملی بامردم جاغوری همکاری خواهد کرد وخواست های مردم جاغوری را در رابطه به تامین امنیت این ولسوالی با وزارت دفاع وداخله نیزشریک خواهدکرد.
امیدوارم که وعده های این هیئت امنیتی جنبه عملی داشته باشد تا باهماهنگی هم بتوانیم سپرفولادین دربرابر وحشت ودحشت ایجاد نموده وطرح های شوم وحشیان قرن را به خاک یکسان نمائیم.
از صفحه : آصف رجایی

تهدیدات امنیتی نوار مرز های جاغوری پای مقامات بلندپایه ولایت غرنی را به این ولسوالی کشاند
قومندان قول اردوی تندر در جنوب شرق کشور؛قومندان امنیه پلیس ملی ومعین ریاست امنیت ملی ولایت غزنی امروز بامردم ولسوالی جاغوری روی مساله امنیتی دیدار وگفتگو نمودند
تامین امنیت نوار مرزی؛تجهیزپلیس؛ایجاد کندک اردوی ملی ازعمده ترین خواست های مردم جاغوری مطرح گردید
درپیوند به این خواستها آقای شعورگل قومندان قول اردوی تندر وعده سپرد که درمورد جابجای نیروهای اردوی ملی؛ایجاد نیروی خیزش مردمی وتقویت پلیس ملی بامردم جاغوری همکاری خواهد کرد ودرضمن خواست های مردم جاغوری را در رابطه به تامین امنیت با وزارت دفاع وداخله مطرح خواهد کرد.

احمدی وفا

نوت FB_IMG_1530621336881

این هییتها بیش از انکه کمک به جاغوری کند بیشتر خاک به چشم مردم زده  است ، تا حال که این طور بوده مخصوصا این ،اتهام حمله بر جاغوری وطرح ان از طرف حکومت فاشبستی برنامه ریزی شده باشد دیگر چه امید می توان به هیت ان داشت.

80بازدید

پاسخی بگذارید »