توافق با همسایه ها

برهانی محمد جواد ۷:۳۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش

توافق با همسایه ها

سرانجام گفتگو در سنگماشه بین موی سفیدان جاغوری و خاک ایران انجام شد و طرفین توافق کردند راه ها باز، پول گرفتن از موترها لغو و کمیته حل منازعات تشکیل گردد.

اخطاریه
دیروز چهارشنبه هیئت خاکیران ور مسیر برگشت خود از سنگماشه به صورت عبوری در بابه آمدند و نشست کوتاه و غیر رسمی با برخی از بزرگان منطقه داشته اند. نمایندگان بابه به موی سفیدان خاکیران تذکر جدی دادند که جلو تحرکات طالبان جنگلی را که در منطقه زیارت(غجور بابه) مین گذاشته و میگذارند، بگیرند و این بار اگر در آن مسیر کسی دیده شود و کشته شود دیگر حق شکایت نداشته باشند.
قابل یادآوری است که سه روز پیش در غجور بابه طالبان چند حلقه مین دست ساز کار گذاشته بودند که توسط نظامیان، خنثی گردیدند و هر مین حاوی در حدود ۱۰ کیلو مواد انفجاری بودند.

200بازدید

کامنت بسته شده است.