جاغوری و رویداد های ورزشی – قهرمانی تیم عقاب بابه درسطح ولایت غزنی

سلام دوستان تیم عقاب بابه

با چند گزارش ورزشي در خدمت تان قرار داريم .

تيم مسكه جاغوري با همراهي اقاي چنگزي بخاطر بازي هاي واليبال به مركز ولايت غزني رفته است طي تماس تليفوني كه با يكی از بچه هاي جاغوري مقیم غزنی داشتيم ايشان گفتند كه تيم مسكه جاغوري سه ست بازي را به تيم غزني  باخته است.

تیم عقاب بابه در غزنی

به گفته بچه هاي تيم عقاب بابه : وقت كه ما خبر شديم يك تيم از جاغوري به نمايندگي از تمام جاغوري به مركز ولايت غزني سفر داشته ما نيز رفتيم غزني و به كمك خدا و دعا مردم جاغوري و همكاري بچه ها بازي را با تيم گلچين شده غزني بازي كردیم و اين ديدار با نتيجه 3-1 بنفع تيم ما (عقاب بابه ) به پايان رسيد.

تیم عقاب بابه

همچنان بچه هاي تيم عقاب بابه از والي ولايت عزنی و معاون محترم شان قدر داني نمود گفتند كه بسيار خوب از بچه هاي جاغوري پذيرائي بعمل آورده اند . و همچنان ايشان از فدراسيون ورزشي ولايت عزني و آمريت المپك بخاطر پذيرائي خوب شان قرداني نمودند.

اگر چند من به ورزش كاران و ورزش دوستان جاغوري گفته بودم كه وقت بيرون از جاغوري براي كدام بازي رفتيد لطفا ما را نيز خبر نمائيد تا بنده براي تهيه گزارش همراه تان بروم. اما متاسفانه كم لطفي مقام محترم المپيك جاغوري و ورزش كاران ما است كه بنده را خبر نساخته اند . بنده چندين بار به آنها مي گفتم كه وقت يكي از مقامات ولايتي به ولسوالي جاغوري سفر مي كنند همراه شان چند خبرنگار را از رسانه هاي مختلف مي آورند حالا ما در جاغوري سايت داريم و همچنان راديو را نيز است  بايد كسي را با خود ببريد كه متاسفانه این کار را نکردند .

دو تورنمينت بهاري فوتبال نا هماهنگ در جاغوري برگزار شده است . علتی ناهماهنگی را در ادامه گذارش متوجه خواهید شد .

الف : تورنمينت بهاري فوتبال بازار غجور جاغوري

ب  : تورنمينت بهاري فوتبال سنگماشه مركز جاغوري

 

مسؤلين غجور مي گويند ما از تيم هاي سنگماشه دعوت كرده بودم اما هيچ كسي در تورنمينت غجور شركت نكردند و حالا وقت ما تورنمينت را برگزار كرديم تعداد از سنگماشه براي ما تليفون كرده كه در تورنمينت سنگماشه اشتراك نمايد . يك از مسؤلين تيم هاي غجور مي گفتند تعداد در سنگماشه هستند كه نه تنها ما را بلکه خود را نیز به مسقره گرفتند نمی دانم دلیل این حرکات غیر اخلاقی وغیر وزرشی شان چه می تواند باشد .

 

الف)تورنمينت غجور چهار هفته قبل در بازار غجور آغاز گرديده است و اين تورنمينت از طرف باشگاه استقلال غجور برگزار شده بود و هذينه يا جام اين تورنمينت يك دانه موتور سكيل ايراني و مبلغ 80 هزار كلدار مي باشد.

اسامي تيم هاي شامل در تورنمينت بهاري در غجور قرار ذيل است .

1 : تيم اتحاد حيدر

2 : تيم اميد هوسه

3 : تيم اميد سخته

4 : تيم نويد قره انگوري

5 : تيم عقاب بابه

6 : تيم استقلال انگوري

7 : تيم اميد بلو داود

8 : تيم طوفان داود

9 : تيم جاويدان شغله

10 تيم ميهن سر لومان

11 : تيم پامير دولت شه

12 : تيم استقلال غجور

13 : تيم اتحاد لومان

14 : تيم اتحاد سنگجوي لومان

15 :تيم جوانان سيد احمد

16 : تيم اتحاد بوسعيد

آنچه در تورنمينت غجور اميد وار كننده است روند جديد بازي مي باشد كه شايد اين نخستين بار باشد كه بازي ها فوتبال در جاغوري افسايدي بازي مي شود.  اما نبود داور ان حرفه ي چالش ديگر است كه در سطح راه فوتبال جاغوري قرار دارد . بهر صورت مردم اولين بازي هاي افسايدي را در بازار غجور به فال نيگ مي گيرند . منظور از بازاری افسایدی رعایت قوانین افساید در بازی است 

بازي ها به روز هاي  جمعه هر هفته در بازار غجور برگزار است همچنان بازي ها امتيازي مي باشد .

ورنمينت بهاري فوتبال سنگماشه مركز : 

 ب) تورنمينت بهاري فوتبال سنگماشه مركز جاغوري اين تورنمينت دو هفته قبل آغاز گرديد به گفته مربي هاي تيم ها سنگماشه جام اين تورنمينت 20 هزار افغاني مي باشد كه ولسوال محترم ولسوالي جاغوري آقاي ظفر شريف وعده شده است و اين تورنمينت  تحت نظر آمريت المپيك جاغوري برگزار گرديده است . و جمعه هاي هر هفته تيم ها به ديدار هم خواهند رفت .

روز برگزاري تورنمينت سنگماشه لقه موتر و كمره عكاسي  خود را گرفته به مقصد ميدان ورزشي حركت كردم وقت در آنجا رسيدم جالب اينجا بود كه جناب آقاي ظفر شريف ولسوال جاغوري و جناب آقای چنگزي آمر والمپيك فعلي جاغوري تشريف نداشتند .به گفته تعداد كه به اصطلاح عضو كمسيون ورزشي جاغوري هستند در ميدان حضور داشتند و براي تيم ها مي گفتند هر تيمي كه حركت بي جا و انتقاد روي داور داشته باشد در همان دقيقه از بازي ها حذف مي شود . ديگر كسي حق شكايت را ندارند .

قبل از برگزاري تورنمينت جاغوري آقاي چنگزي گفته بود كه تيم پيروزي مركز شركت نكند اگر در اين تورنمينت اشتراك مي كند بايد مومن زاده در بازي ها نباشد . چون او با يك كمره لقه ي كه دارد بخاطر عكاسي هميشه در بازي ها اخلال ایجاد مي نمايد .  البته این اولین بار است چنین چیزی عجیب غریب را می شنوم  که کسی با دوربین عکاسی با گرفتن چند قطعه عکس ویادیدگاهها بسته شده است.