جای خالی بیچاره سرور دانش

عبدالله وطندار ۹:۲۴ ق.ظ ۰

جای خالی بیچاره سرور دانش

به سرور دانش نگاه کنید. او سال ها است که مخلصانه و جانانه و حتی برخلاف منافع مردمش در کنار غنی که امریکا تربیتش کرده است و برای منافعش بر مردم افغانستان تحمیل کرده است ایستاده است. او بیشتر از همه ای ما به پروژه ای امریکایی ها در افغانستان باور دارد و دل بسته است، اما آیا شما او را در یک جلسه ای خلیلزاد و یا دیگر مقامات بلند پایه امریکایی با غنی می بینید ؟ او دارد بهای تعلق قومی و میراث مذهبی-فرهنگی اش را پرداخت می کند. او انتخابی جز غیبت از این جلسات ندارد. او بیچاره است، یعنی چاره ای جز در گلخو نشستن ندارد.

آیا امریکایی ها از روابط قومی در افغانستان غافل هستند ؟ آیا امریکایی ها نمی دانند که افغانستان بر بنیاد قومی بنا شده است، و بازسازی یک حاکمیت قومی می تواند برای غیر پشتون ها بسیار سنگین و فاجعه بار باشد ؟ آیا آنها نمی دانند که خلیلزاد و اشرف غنی و طالبان و … همه متعلق به یک قوم هستند ؟ می دانند، اما ما و منافع ما برای امریکایی ها ارزشی نداریم.

جلسات خلیلزاد و پمپیو با غنی، پیش از پیش برنامه ریزی می شود. بر سر شرکت کنندگان توافق می شود. واضح است که امریکایی ها نمی خواهند که آقای دانش در این جلسات حضور داشته باشد. پس چرا آنها قبلا به غنی که نوکر دست پرورده شان است نگفته اند که کس دیگری را از میان هزاره ها پیدا کند تا آنها بتوانند همراهش کار کنند ؟ دانش در این میان کاری نمی تواند، و حمله ای ما بر دانش هم بیانگر ناتوانی و درماندگی ما است تا چیز دیگر. سیاست های امریکا، غیر پشتون ها را هر روز بیشتر از روز قبل، درمانده تر می کند و دست بسته تر. آن طرف را به طالبان لنگی سر داده اند، و این طرف را به طالبان نیکتایی پوش. ما مانده ایم و تماشای سرنوشت تلخی که خارج از کنترول ما و در پیش چشمان ما دارد رقم می خورد.

.

36بازدید

پاسخی بگذارید »