جسد دختری که بیست روز قبل در بازار غجور ولسوالی جاغوری ربوده شده بود، پیداشد!

مدبریت ۴:۳۲ ب.ظ ۱
جسد دختری که بیست روز قبل در بازار غجور ولسوالی جاغوری ربوده شده بود، پیداشد!

جسد دختری که بیست روز قبل در بازار غجور ولسوالی جاغوری ربوده شده بود، پیداشد!Screenshot_۲۰۱۸۰۱۲۴-۱۹۵۵۰۴_1
خبرگزاری مرکزی
شهناز، یکی از محصلین پوهنتون خاتم النبیین در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی که بیست روز قبل ازسوی افراد نامعلوم ربوده شده بود، به قتل رسیده و جسد او از منطقه «لومان» کشف گردید.
به گزارش خبرگزاری مرکزی، دختری به نام شهناز، باشنده منطقه «کمرک» که در دهم جدی سال روان از بازار غجور ولسوالی جاغوری ربوده شده بود، به قتل رسیده و جسد او از منطقه «لومان» کشف شده است.
قرار گزارش‎ها خانواده مقتول کدام خصومت شخصی بافرد یا افرادی نداشته است و این قتل به گونه مرموز انجام شده است.
پدر مقتول در زمینه گفته است: «دخترم بعد از ختم درس‎ها به خانه آمد و بعد از چند روز به تاریخ ۹جدی به من گفت فردا به سنگماشه می رود تا چپترهای درسی خود را جهت مطالعه زمستانی کپی گرفته و به خانه بر میگردد. فردا به طرف غجور و سنگماشه رفت و تا بعداز ظهر آن روز با من در ارتباط بود اما پس از آن گوشی اش زنگ می خورد ولی جواب نمیداد تا اینکه گوشی اش کاملا خاموش شد. از فردای آن روز تمام بازار غجور، سنگ ماشه و دیگر ساحات جاغوری را جستجو کردم اما هیچ اثری از او نیافتم.»
یکی از دوکانداران بازار غجور گفته است تا ساعت سه بعداز ظهر همان روز او را در بازار غجور دیده است.
اکنون جسد شهناز به کابل منتقل شده تا نظریه طب عدلی در زمینه گرفته شود.
پدر مقتول خواهان پیگیری جدی قضیه ازسوی ارگانهای محلی و مراجع ذیربط شده است.

عارف اصغری

473بازدید

یک دیدگاه »

 1. همت دلو ۴, ۱۳۹۶ در ۸:۲۴ ب.ظ -

  جاغوری سرزمین دانش وهنر

  امروز ده جاغوری ، روز هنره_ نهالانش به هنگا م ثمره
  بسوی علم ودانش روی اورده_ خوار بیرار کنار یکدیگره

  همه زحمتکش وپر افتخاره_ اگردرخانه وگر در سفره
  تمام شیوه های زندگی شی_ تو پنداری که یک شهر قطره

  به رفتارو سخن گفتن مودب_ ادای دلکشش شهدوشکره
  زپستی ننگ دارد مرد مانش_ نیکو نامش بهر کوه وکمره

  بخود غزنی ببالد از شکو هش_ هنر جو وهنرمندش غدره
  زن ومردش همگی باسواده_ بیزار از ایله گشتو وچکره

  بداندنفع تعلیم وهنررا_ که بی علمی بلدی بیخی ضرره
  حسودان طاقت دیدن شی ندره_ که از آینده ی او باخبره

  عزیزان اتحاد خود قیم کید _ اگر جدا شدید ازهم، خطره
  فضا هرروز غبارآلوده میشه_ بگو( همت) که دروحدت ظفره

  سنگماشه
  ۱۰/۱۰/۱۳۹۶