جلسه امروز برگزار شد

محمد جواد برهانی ۱:۵۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
جلسه امروز برگزار شد

جلسه امروز برگزار شدFB_IMG_1503150955114_1

صحبت امروز حقیر در جلسه مشترک بین هزاره(بابه و هیچه) و پشتون همجوار(جنگلی و تنا چو) در منطقه بابه در دو بخش صورت گرفت:
بخش اول در مورد حسن همجواری، حفظ وحدت و امنیت بود که در این مورد به مشترکات دینی و اسلامی بین شیعه و سنی نیز اشاره شد.
بخش دوم در باره عوامل نا امنی و راه حل برای ان بود که در این قسمت مطالب ذیل بیان شد:
۱. یکی از عوامل نا امنی افراد بی بند و بار است که در میان شیعه و سنی و هزاره و افعان موجود است و همه وظیفه داریم جلو انها را بگیریم. در منطقه هزاره ما تلاش می کنیم و در منطقه پشتون شما تلاش کنید جلو بی بند و بارهای خود را بگیریم.
۲. اعتیاد عامل دوم نا امنی است که در مناطق پشتون تریاک کاشته و فروخته میشود و در مناطق هزاره کشیده و مصرف میشود. در این مورد هم باید توجه جدی شود.
۳. وجود خارجی ها و داعش عامل دیگر نا امنی است که باید برادران پشتون احساس مسولیت نموده و انها را در منطقه خود جای ندهد. خارجی ها دلسوز به کشور و مردم نیست انها دنبال منافع خود است.
۴. ممکن است مشکل در میان ما پیش بیاید در این صورت باید راه گفتگو را در پیش بگیریم و از خشونت اجتناب کنیم.
۵. ما همیشه طرفدار زندگی مسالمت آمیز بوده ایم و هستیم اما اگر کسی بر حریم ما تعدی کند تا اخرین قطره خون خود از ناموس و مال و جان خود دفاع خواهیم کرد. این را وظیفه دینی خود میدانیم.

338بازدید

کامنت بسته شده است.