جلسه عمومی هزاره های ولایت غزنی ،ولسوالی قره باغ مقیم شهر کابل!

عزیزالله جاغوری ۷:۵۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
جلسه عمومی هزاره های ولایت غزنی ،ولسوالی قره باغ مقیم شهر کابل!

جلسه عمومی هزاره های ولایت غزنی ،ولسوالی قره باغ مقیم شهر کابل!Screenshot_۲۰۱۸۰۳۰۷-۲۳۰۶۱۶_1
گزارش #محمدهزارستانی.
چهار شنبه_ ۱۶ حوت
هزاره ورلد
طالب نما های نا معلوم،مونژ عدالت غوارو!
این همایش بزرگ مردمی در غرب کابل در رابطه به گروگان گیری ها و کشتار هزاره ها در قره باغ و بحران های پنج روز اخیر برگزار شد.
مردم قره باغ از حکومت مرکزی خواهان پی گیری موضوع است و عدالت می خواهند.
اینجا تعدادی زیادی از هزاره های ولایت غزنی گرد هم آمدند تا صدای شان را به گوش های کر حکومت برساند.
مردم قره باغ: سهل انگاری والی غزنی سبب شد تا یک موضوع حقوقی به موضوع جزایی و سیاسی تبدیل شود بنا بر این ما مردم قره باغ غزنی خواهان پی گیری موضوع توسط حکومت مرکزی استیم.
مردم ولسوالی قره باغ ولایت غزنی از بی عدالتی ها در ولایت غزنی به ستوه آمده و گفتند که، ما مردم قره باغ در طول تاریخ مورد تبعیض قرار گرفته و و در طول تاریخ مردم ما گروگان گرفته شده است.
خواست مردم قره باغ از حکومت مرکزی،عدالت، امنیت و آرامش است.
مردم ولسوالی قره باغ: ما انسانیم و مسلمان..
چالش و بحران پیش آمده در قره باغ تمام قره باغ و غزنی را به یک زندان تبدیل کرده است.
مردم قره باغ :
ما هیچگاهی برای کسانی دیگر مزاحمت نکرده ایم و بل کاری طالب نماهای بوده است که مال و اموال مردم را چور و چپاول کرده است و به غارت برده است.
محمد علی احمدی معاون سابق ولایت غزنی گفت:دو نفر از آدرس نامعلوم در داخل خانه شان به قتل رسیده است و تعدادی از طالب نما ها در داخل شهر آمده و با ایجاد اغتاش شعار شان مونژ عدالت غوارو.
و مردم مارا به گروگان گرفته است.
او در ادامه صحبت های اش گفت که :قره باغ یک هفته است که به یک زندان تبدیل شده است هیچ مسافری از مسیر قره باغ رفت و آمد نمی تواند.
مردم که داعیه مدنیت پنج هزار ساله را دارد آمده کور کورانه با ایجاد وحشت ها شعار می دهند
مونژ عدالت غوارو.
احمدی در ادامه صحبت های اش این سه سوال را از عاملین این قضیه سوال کرد.
۱ :هفده نفر مردم نیخته چرا و به چه دلیل گروگان گرفته شده است.
۲ :۱۹ نفر انسانی هزاره در سر سرک چرا و به چه دلیل در سر سرک گروگان گرفته شده است.
۳:زمانیکه ۹ نفر از مردم قره باغ و انسانی هزاره به طرف خانه های شان می رفتند ،طالب نما ها و اغتشاش گران چرا یک شاجور مرمی به سینه شان خالی میکند؟
او در جریان سخن اش همچنان از تبعیض حکومت در قبال مردم غزنی شکایت کرد و گفت ،مردم هزاره غزنی مدنیت پیشه است و هرگز مثل اغتشاش گران دست به چور و چپاول مال و اموال مردم نخواهند زد.
و او در ادامه گفت که ما رفتار های وحشیانه را محکوم می کنیم،و در ادامه از یک طرفه قضاوت کردن حکومت سخت شکایت کرد،و این سوال را از شما پرسید؟!
● رفتار تبعیض آمیز حکومت را تا چه حد تحمل کرد؟

وکیل دیگر ولایت غزنی _ محمد علی اخلاقی صحبت های اش را از جنبش تبسم شروع کرد که حکومت خاین چگونه مردم مارا فریب داد و بعد از آن جنبش روشنایی نمونه مبارزات و مدنیت مردم ما قلمداد کرد
او گفت_ دست مردم ما در کشته شدن دو نفر پشتون دخیل نیست، و تعدادی از افراد طالب نما به بهانه این موضوع می خواهند وضعیت را حساس کرده و به نفع خود شان استفاده کند.
وکیل اخلاقی در ادامه صحبت های اش حکومت را به فساد متهم کرد و از قضاوت یک طرف حکومت در باره این قضیه شکایت کرد.
او گفت: حوصله مردم را به آزمایش نگیرید آرامی مردم به این معنی نیست که خانه قاتل شان نمی تواند بسوزاند، وکیل اخلاقی به والی و قمندان امنیه غزنی هشدار داد که: نکنید گره که با دندان باز شود را با دهن باز کنیم.
او گفت : طرح افراد طالب نما سقوط ولایت غزنی است.
و در ادامه استاد محمد عارف رحمانی وکیل دلسوز مردم غزنی در پارلمان حکومت را به لجاجت محکوم کرد.
و واقعا ثابت کرد که در همه عرصه داد خواهی برای ملت مظلوم است و تا آخرین قطره خون دست از داد خواهی بر نخواهند داشت.
و طرح های اش را برای مردم محل پیشنهاد کرد.
و در اخیر قطع نامه هزاره های غزنی،قره باغ مقیم کابل.

226بازدید

کامنت بسته شده است.