جلسه چهلم شهدا سانحه علمدار رود جریان دارد.

مدبریت ۹:۵۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
جلسه چهلم شهدا سانحه علمدار رود جریان دارد.

جلسه ی چهلم شهدای سانحه دو انفجار قبلی در علمدار  رود در محل انفجار که به نام چوک شهدا نام گزاری شده جریان دارد.  در این جلسه رهبران احزاب سیاسی و مذهبی  بشمول علامه ساجد علی  نقوی و علامه راجه ناصر عباس جعفری و دیگر علما از تمام نقاط پاکستان حضور دارند. این جلسه تا ساعت  ۳ بعد از ظهر ادامه خواهند داشت . و در این جلسه  در باره شهدا سانحه هزاره تاون تصمیم خواهند گرفت.

در بروری هزاره تاون نیز تلاش برای پیدا کردن اجساد زیر آوار جرین دارد  واحتمال اینکه تعداد شهدا بالای صد نفر شود زیاد وجود دارد .  مردم در بروری منتظر ختم جلسه شهدا در علمدار رود است  تا بیبیند نسبت به شهدا چه تصمیم خواهند گرفت .

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/10.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/11.JPG

 

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/12.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/13.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/14.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/15.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/17.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/18.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/19.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/2.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/20.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/4.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/6.JPG

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/7.JPG

 

http://jispk.persiangig.com/shohada/40-shohada/9.JPG

 

998بازدید

کامنت بسته شده است.