جنایات و توطئه پشتون ها را پایانی نیست

مدبریت ۵:۰۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
جنایات و توطئه پشتون ها را پایانی نیست

هُشدار به جامعه هزاره!hidri2

جنایات و توطئه پشتون ها را پایانی نیست

گزارش های موثق وجود دارد که رژیم محلی قبیله در غزنی در پی توطئه علیه سرداران، فرماندهان و نیروهای امنیتی هزاره تبار در غزنی بویژه در قره باغ هستند، بر اساس گفتگوهای تلفنی با بعضی از متنفذین منطقه، فرماندهان، آنها تائید کردند باوجودیکه متضرر و قربانی اصلی حوادث چندین سال اخیر در ولسوالی های هزاره نشین بویژه در قره باغ، هزاره ها بودند، اما با آنهم با آمدن هیئت های فرمایشی کابل به غزنی ، فیصله یکجانبه که به نفع پشتون ها صادر شد ما چیزی نگفتیم، اما اینبار، مقامات محلی غزنی، پاکسازی قومی نیروهای هزاره تبار را از ارتش و ‌پلیس شروع کرده و به بهانه های مختلف چون پیگرد قرار دادن، میخواهند اینها را مجبور به ترک وظیفه نموده بعد با دست باز تر بدون هیچگونه هراس به جنایات، رهزنی، چپاول و … با همدستی رژیم های محلی قبیله ادامه دهند.

این جنایتکاران قبیله اخیراً نامهای ٣٠ نفر از هزاره های قره باغ که در پولیس محلی ، پولیس ملی و اردوی ملی استند را تحت تعقیب حکومت قرار دادند، حال این وظیفه وجدانی، انسانى قوماى زنده است که باید اینها را حمایت نمایند، نگزاریم هرجا هزاره قربانی شود.

علی مراد بیک هزاره

203بازدید

کامنت بسته شده است.