جنایت که در امن ترین نقطه ای افغانستان (جاغوری) رخ داد نباید نادیده گرفته شود

عزیزالله جاغوری ۸:۱۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
جنایت که در امن ترین نقطه ای افغانستان (جاغوری) رخ داد نباید نادیده گرفته شود

جنایت که در امن ترین نقطه ای افغانستان (جاغوری) رخ داد نباید نادیده گرفته شود FB_IMG_1561923740870
علی با صد امید وآرزو به مکتب میرفت تا مظهر خدمت به مردم و جامعه ای خود شود که متاسفانه از سوی چند تن از انسان نماهای وحشی ربوده شد که بعد از مدت جنایت کاران از پدرش خواهان ۴۰ لگ افغانی در بدل رهایی وی شدند
این حیوان صفتان بعد اینکه مبلغ تعیین شده را از طرف پدر علی دریافت نمیکند علی را با قصد و انگیزه قتل گوش راست علی را همراه با گلویش میبُرَّد وقتی علی از شدت ترس و درد بیهوش میشود اختطاف گران فکر میکنند که علی دیگر زنده نیست و علی را با گوش و گلوی بریده رها میکنند علی با گوش و گلوی بریده پیدا شده و در شفاخانه انتقال داده میشود…..
علی که با از دست دادن گوش راستش و متحمل شدن درد و شکنجه فراوان امید و آرزوهایش را از دست داد، دیگر جنب و جوش کودکی را که هر کودک سالم و نرمال دارد را ندارد!!
علی از آدم ها حتی دیگر از پدرش هم میترسد.
در اخیر از مسئولین محترم والسوالی جاغوری خواهان مجازات علنی جنایت پیشه گان تاریخ این مرز و بوم هستم
برای محاکمه نمودن عاملان این قضیه، فردا دوشنبه ساعت ۲ پس از چاشت بطور همگانی به فیسبوک خانعلی رادمند ولسوال جاغوری رفته و با نوشتن کلمه(اعدام) در کمنت شان، برای علی جان دادخواهی میکنیم.
وعدهء ما فردا دوشنبه ساعت ۲ پس از چاشت.
لطفن این‌پوست را شیرر نماید.

نسل سوم هزاره

346بازدید

کامنت بسته شده است.