جنبشهای هزارگی، فرصت طلبی ما و … گوسفندی

عزیزالله جاغوری ۱۰:۲۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
جنبشهای هزارگی، فرصت طلبی ما و … گوسفندی

455106358_437396جنبشهای هزارگی، فرصت طلبی ما و … گوسفندی

#جنبش_های_هزارگی دائمآ در یک مقاطع حساس تاریخی که کارد به گلو گاه ما رسید بصورت یک جرقه آنی و احساساتی شکل میگیرد و رفته رفته وقتی نزدیک به ثمر رسید، به نسبت فقر با پیشکش امتیازات شخصی مادی مهره ها چیده میشود و فصل جدایی آغاز میگردد و هر شاخه به زدن و بریدن شاخه دیگر از هر امکانات دست داشته استفاده میکنند در حالیکه با سائرین که حیثیت دشمن و یا کمتر از دشمن ر ا با ما ندارند رو راست استیم کمتر بین خویش و بزرگ بین ایشان و روابط بسیار محتاطانه و چاپلوسانه اختیار میکنیم.
شمه ای از شکل گیری جریانات و از هم پاشی این قوم هزار پاره را در همی دهه اخیر اگر لیست کنیم قرار ذیل نتیجه گیری میتوانیم.

حزب وحدت به ٨ شاخه
حزب حرکت به ۴ شاخه
شعله جاوید به دها شاخه
#جنبش_روشنایی نیز ظاهرآ به دو شاخه و لی حقیقتآ هر حزب درون جنبش یک شاخه جداگانه به شمول هر یک وکیل شاخه های جداگانه. اگر تعداد حزب درون جنبش و وکیل را بشماریم از ٢٠،شاخه هم بیشتر میشود.
خداوند أنصاف بته ما را که هر کدام ما بدون وزن کردن خویش خوده رهبر فکر میکنیم و خداوند این مردم گوسفندی را شعور بته که هر که را بدون تجربه بزرگ نکنند ورنه به غم شان میمانند.

هرکه را احترام کردیم بر ما دعوای رهبری کرد و توقعات أسیری و مزدوری از ما طلبید، بیایید یاد بگیریم هر که را مطابق جنبه شان با ایشان رفتار کنیم . احترام بیش از حد به انسانهای فرومایه ذلیل ساختن و کم بینی خود ما را در قبال دارد.

بدرود
رضا آگاه.

1,820بازدید

کامنت بسته شده است.