جنگ (جوری) بهار سال ۱۳۳۲ در جاغوری

عزیزالله جاغوری ۱۲:۱۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

جنگ (جوری) بهار سال ۱۳۳۲ در جاغوری
شام‌گاه شانزدهم رمضان بهار سال ۱۳۳۲ خورشیدی تعدادی افراد مسلح کوچی وارد بازار اودقول در جاغوری شدند. آنان سه دکان‌دار را به قتل رساندند. اموال زیادی از دکان‌داران را بار شترهای‌شان کردند و پا به فرار گذاشتند. بزرگان جاغوری از همسایه‌های پشتون‌شان خواستند که برای حفظ امنیت منطقه و هم‌جواری غارت‌گران را تسلیم مردم کنند. پشتون‌ها باتوجه به این که دولت کابل و سیدعباس والی غزنی با آنان بودند، با لحن تند و زننده جواب رد دادند. پشتون‌ها راه (تنگۀ اوتله) را به‌روی مردم جاغوری بستند. آنان در پی این شورش‌گری مسافران را دست‌گیر و به قتل ‌رساندند. مردم جاغوری به دولت روآوردند و خواهان حل مسالمت‌آمیز غایلۀ کوچی‌های محلی شدند. از آن‌جایی که دولت غزنی خود در این رویداد دست داشت، جواب سربالا دادند. به ناچار مردم جاغوری دست به‌کار شدند و از مردم‌شان دفاع کردند.‌ این دفاع و جنگ چند ماه به درازا کشید. در دوران جنگ بیست نفر رزمندۀ هزاره به‌ شهادت رسیدند و ۷۶۰ نفر از مهاجمان پشتون جان دادند.
ظاهرشاه‌ به این بهانه انتقام سختی از مردم جاغوری گرفت. دولت، مردم را جریمۀ سنگین کرد، تاخت‌وتاز اراذل دولتی در جاغوری زیاد شدند. چورو چپاول اموال و دارایی مردم تبدیل به یک عادت شد. حواله‌ها‌ی مالیات نابه‌هنگام و… مردم را به جان رساندند. در نتیجه، عده‌ای جاغوری را ترک کردند.
دولت به این بهانه شریف خان(پیلوت) برجسته‌ترین خلبان نامی کشور و شریفی یکی از سخنوران نامور و نمایندۀ مردم در مجلس را همراه با تعدادی بی‌گناه دیگر سال‌ها در زندان نگه‌داشتند.

دکتر شریعتی

158بازدید

کامنت بسته شده است.