حکمتیار: سخن فاروق اعظم سخن تمام پشتون ها است

عزیزالله جاغوری ۷:۴۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
حکمتیار: سخن فاروق اعظم سخن تمام پشتون ها است

hhبه گفته حکمتیار : سخن فاروق اعظم سخن تمام پشتون ها است . که چرا دایکندی از نظر فرهنگ و دانش از قندهار پیشی گرفته است. این سخن بدین معنا است که هر چه خوبی، پیشرفت و کمال سراغ داریم باید متعلق به لوی قندهار باشد و نه از آن مردم سختی دیده و محرومی چون دایکندی.

درجه اول و لوی خواندن قندهار و درجه سه خطاب شدن دایکندی در سخنان فاروق اعظم ، دقیقا اشاره به همین تبعیض و نابرابری نهادینه شده و حس برتری جویی قومی دارد. براساس همین منطق، اگر قندهار در بدبختی غرق است و با ، سواد و فرهنگ میانه خوبی ندارد، دایکندی هم باید غرق در تباهی و بیچارگی عظیم باشد.

یعنی، مردم مکتب را بسوزانند، دست به تجارت چرس و تریاک بزنند، بچه بی ریش نگه دارند، انتحار و انفجار کنند و خلاصه همانند لوی قندهار در یک تباهی و تاریکی مطلق به سر ببرند.
نتیجه:
حکمتیار در حالی دشمنی خود را با فرهنگ دوستی مردم دایکندی آشکار می کند که خود یکی از اصلی ترین عامل تباهی لوی کندهار و کل پختون ها است.

M Arif Ahmadi

881بازدید

کامنت بسته شده است.