حکومت استرالیا هشدار داده است که به زودی یک گروه از پناهجویان که درخواست های پناهنده گی انان رد شده از کمپ مانوس اخراج خواهند شد.

۲:۴۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
حکومت استرالیا هشدار داده است که به زودی یک گروه از پناهجویان که درخواست های پناهنده گی انان رد شده از کمپ مانوس اخراج خواهند شد.

astraliya-290x160حکومت استرالیا گفته است که این گروه از پناهجویان کسانی هستند که ازسوی حکومت استرالیا مستحق پناهنده گی شناخته نشده بنا انان شانس ورود به استرالیا و یاهم اجازه زنده گی در کشور پاپوا گینه نو را نخواهند داشت. ازسوی هم یک پناهجوی دیگر در کمپ یونگاهیل به دلیل ایست قلبی جانش را از دست داده است.
کمپ مانوس که در کشور پایوا گینه نو موقعیت دارد محل نگهداری انعده از پناهجویانی است که طی سالهای گذشته تلاش کرده اند به صورت غیرقانونی وارد استرالیا شوند. حکومت استرالیا قبلا اعلام کرده بود که این پناهجویان حتی اگر مستحق پناهنده گی هم شناخته شوند شانس ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت بلکه برای همیشه درهمین جزیره مسکن گزین خواهند شد. اکنون که در خواست های پناهنده گی صدها تن ازین پناهجویان مشخص شده است دیده میشود که بسیاری از انان مستحق پناهنده گی شناخته نشده اند. حکومت استرالیا میگوید انانی که در ختم بررسی درخواست های پناهنده گی شان مستحق پناهنده گی شناخته نشده اند باید اماده اخراج ازین کمپ باشند. گفته میشود که در مرحله نخست حدود پنجاه تن از پناهجویان ازین کمپ اخراج و به کشورهای اصلی شان باز گردانده خواهند شد. اکثر پناهجویانی که در کمپ مانوس نگهداری میشوند ایرانی هستند اما تعدادی زیادی از شهروندان افغانستان نیز درین کمپ حضور دارند. حکومت استرالیا میگوید پناهجویانی که مستحق پناهنده گی شناخته میشوند مختارند که در جزیره مانوس زنده گی کنند ویاهم کشور کمبودیا را برای سکونت بر گزینند. تا اکنون دستکم چهار پناهجوی ایرانی که مستحق پناهنده گی شناخته شده بودند به کشور کمبودیا فرستاده شده اند. طبق یک خبر دیگر یک پناهجویان جوان که در کمپ یونگا هیل در شمال شرق شهر پرث استرالیا نگهداری میشد به دلیل ایست قلبی در گذشته است. هویت این پناهجو تا اکنون مشخص نشده اما درین کمپ تعدادی از شهروندان افغانستان نیز نگهداری میشوند. وضعیت نگهداری پناهجویان در کمپ مهاجرین که تحت اداره حکومت استرالیا میباشد بارها از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.

1,020بازدید

کامنت بسته شده است.