حکومت استرالیا یک کشتی حامل ده ها پناهجویان غیرقانونی را که از اندونیزیا عازم نیوزیلند بود متوقف وان را دوباره به اندونیزیا بازگردانده است.

۴:۳۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
حکومت استرالیا یک کشتی حامل ده ها پناهجویان غیرقانونی را که از اندونیزیا عازم نیوزیلند بود متوقف وان را دوباره به اندونیزیا بازگردانده است.

مقامات در استرالیا میگویند که این کشتی اواسط ماه می سال جاری اندونیزیا را به مقصد نیوزیلند ترک کرده بود. حکومت استرالیا هشدار داده است که قوانین سختگیرانه این کشور در قبال پناهجویان غیرقانونی هیچگونه تغییری نکرده است.
تورن جنرال اندروباترل فرمانده مسئوول عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا میگوید که یک کشتی حامل هفتادویک پناهجوی غیرقانونی که تلاش داشتند از اندونیزیا به نیوزیلند بروند قبل از انکه به نیوزیلند برسند ازسوی نیروهای بحری استرالیا دستگیر ودوباره به اندونیزیا باز گردانده شده است. اندرو باترل میگوید که حکومت استرالیا همچینان به باز گشت کشتیهای حامل پناهجویان غیرقانونی ادامه خواهد داد. وی تاکید کرده است که دروازه های استرالیا ونیوزیلند دیگر برای همیشه بروی پناهجویان غیرقانونی مسدود شده است. وی همچنین از پناهجویان خواسته است که فریب قاچاقبران انسان را نخورند وبیهوده خود شانرا به اب نیاندازند.
حکومت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تا اکنون تحت برنامه ی عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا از مرزهای ابی خود بشدت محافظت میکند تا کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی وارد این کشور نشود. حکومت استرالیا میگوید که این برنامه به هدف حفاظت از جان پناهجویان در مسیر استرالیا روی دست گرفته شده است. از زمانی که این پالیسی روی دست گرفته شده است هیچ کشتی حامل پناهجویان موفق نشده است که به صورت قاچاقی وارد استرالیا شوند. به اساس گزارشها چندین کشتی که طی این مدت تلاش کرده بودند به صورت غیرقانونی وارد استرالیا شوند قبل از ورود به ابهای استرالیا متوقف ودوباره بکشور مبداء برگردانده شده اند. حکومت استرالیا همچنین ماه گذشته ده ها پناهجوی را که مستحق پناهنده گی درین کشور شناخته نشده بودند را دوباره به کشور شان باز گرداند. از زمانی که حکومت استرالیا برنامه عملیات حفاظت از مرزهای استرالی را به اجرا گذاشته امار تلفات پناهجویان در مسیر این کشور صفر شده است.

1,202بازدید

کامنت بسته شده است.