حکومت ایالتی بلوچستان رسما برکنار گردید.

مدبریت ۸:۵۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
حکومت ایالتی بلوچستان رسما برکنار گردید.

راجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان همراه یک هئیت دولتی ساعت ۱:۳۰ شب در علمدار رود در جمع تحصن کنندگان حضور یافت و برکناری حکومت محلی بلوچستان را اعلان کرد. نخست وزیر گفت : تمامی اختیارات را به گورنر (والی) بلوچستان واگزار کرده است . آقای مگسی گورنر بلوچستان ، قمر زمان کائره وزیر اطلاعات حکومت مرکزی آقای راجا پرویز اشرف را همراهی می کردند.

راجا پرویز اشرف بعد از سلام ابتدا از قوم هزاره تعریف کرد و گفت : هزاره، یک قوم با فرهنگ و تعلیم یافته است از این لحاظ یک سرمایه بزرگ برای پاکستان بشمار می آید. این فرهنک مترقی را در نوع اعتراض و تحصن شما می توان به وضوح مشاهده کرد . شما ملت قابل تعریف و تمجید برای پاکستان می باشید. به همین دلیل دولت پاکستان به خواسته های بر حق شما جواب مثبت داده دولت محلی را به دلیل بی کفابتی اش برکنار نموده است . که اطلا عیه در این مورد رسما فردا صادر خواهند شد.

علما و نمایندگان مردم هزاره بر خواسته های بعدی خود اصرار داشتند که امنیت شهر باید بدست ارتش سپرده شود . در جواب بزرگان مردم هزاره نخست وزیر گفت : گورنر می تواند در صورت لزوم از ارتش برای امنیت شهر کمک بخواهند در این مورد مسکل وجود ندارد .

در ضمن ایف سی ( نیروی مرزی) تمام اختیارات پولیس را در اختیار دارد. ایف سی می تواند عملیات ویژه در مخفیگاه ترورستان انجام داده و از مجرمان تحقیقات نمایند.

بعد از اعلان برطرفی حکومت بلوچستان در جلسه صدای لبیک یا حسین بلند شد. نمایندگان هزاره اعلان کرد که تا وقتیکه رسما اطلاعیه صادر نگردد به تحصن ادامه خواهند داد.

قابل ذکر : دیروز ظاهرا به دلیل امنیتی باز گشت نخست وزیر اعلان شده بود . مردم به دلیل طولانی شدن داد رسی مطالبات شان شدیدا عصبانی بودند . به همین دلیل بزرگان و متحصنین امادگی برای ورود تخست وزیر را نداشتند . ساعت یک نیم شب بهترین فرصت برای ورود نخست بود که این کار طبق برنامه انجام شد .

792بازدید

کامنت بسته شده است.