حکومت پاپوا گینه نو و پذیرش بیش از صد تن از پناهجو

۹:۰۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
حکومت پاپوا گینه نو و پذیرش بیش از صد تن از پناهجو

paحکومت پاپوا گینه نو میگوید که این افراد پناهجویان واقعی میباشند ومیتوانند که درین کشور ازادانه زندگی کنند. این کشور همچنین چهارصد پناهجویی دیگر را مستحق پناهندگی نشناخته واز انان خواسته است که به کشورهای شان برگردند.
اینها پناهجویانی هستند که به امید دریافت پناهندگی راهی استرالیا شده بودند اما به دلیل انکه راه های غیرقانونی را برای رسیدن به استرالیا انتخاب کرده بودند از رسیدن به استرالیا محروم شدند.

این پناهجویان که در جمع انان شماری از شهروندان افغانستان نیز شامل هستند طی دوسال گذشته راهی استرالیا شده بودند. حکومت استرالیا این پناهجویان را به کمپ مانوس که در کشور پاپواگینه نو موقعیت دارد فرستاد و دوسیه های انان را نیز به حکومت گینه نو واگذار نمود.

اکنون حکومت پاپوا گینه نو اعلام کرده است که دستکم یکصدو بیست ونه تن از ین پناهجویان که پس از تکمیل دوسیه های شان پناهجوی واقعی تثبیت گردیده اند میتوانند که در کشور گینه نو زندگی کنند. این پناهجویان پس ازین میتوانند که درین کشور ازادانه کار نموده و از تمای امتیازات این کشور استفاده کنند.

حکومت پاپواگینه نو همچنین اعلام کرده است که چهار صد تن از پناهجویان دیگر که دوسیه های انان نیز تکمیل گردیده مستحق پناهنده گی درین کشور شناخته نشده اند. پیتر اونیل نخست وزیر پاپوا گینه نو گفته است که این پناهجویان به زودترین فرصت های به کشورهای اصلی شان باز گردانده خواهند شد.

در اغاز ماه جاری میلادی نه صدو هفتادو یک پناهجو در کمپ مانوس زندگی میکردند که ازین میان یکصدو بیست ونه تن انان میتوانند در کشور گینه زندگی کنند و چهارصد تن دیگر نیز ازین کشور اخراج خواهند شد. حکومت پاپواگینه نو در توافق با حکومت استرالیا این پناهجویان را در کمپ مانوس نگهداری میکردند.

حکومت استرالیا در ختم سال ۲۰۱۳ میلادی با تشدید پالیسیهای سختیگرانه اش در قبال پناهجویان غیرقانونی اعلام کرد که دیگر پناهجویان غیرقانونی را به هیچ وجه نمیپذیرد. این کشور همچنین گفته بود پناهجویان که تلاش کنند به صورت غیرقانونی وارد استرالیا شوند یا به کمپ نارو ومانوس فرستاده خواهند ویاهم دوباره به کشور اصلی شان باز گردانده خواهند شد.

از زمانی که حکومت استرالیا در سال ۲۰۱۳ پالیسی اش را در قبال پناهجویان تغییر داده است هیچ کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی نتوانسته است که موفقانه وارد ابهای استرالیا شود.

1,337بازدید

کامنت بسته شده است.