خاین بر اریکه کرسی و خدمت گار بر پایه دار

مدبریت ۱۱:۲۷ ب.ظ ۲۷

ایا آقای اسحق الکو راست میگوید ؟     

در اواخرهفته گذشته  محمد اسحق الکو دادستان کل افغانستان  در برنامه  گزارش شش ونیم  تلویزیون طلوع  درمورد افراد متهم به  فساد اداری ، اسامی  دوتن از وزیران اسبق  وزارت  ترانسپورت  کابینه  های پیشین رئیس جمهور کرزی را نام برد  که  این دوتن  متهم به فساد اداری هستند و دوسیه هایشان  در حال بررسی  قرار دارند  که ممکن به زودی نام این دوتن وزیر و  رئیس اسبق شرکت هوائی آریانا  به پولیس بین المللی انتر پول داده شود  تا انان را از خارج از کشور به افغانستان برگرداند .

در مصاحبه دیگر خود اقای الکو شنبه شب  با گزارش گر تلویزیون آریانا اظهار داشت که دوسیه  وزرای سابقه ترانسپورت  هریک عنایت الله قاسمی و حمید الله  قادری  تحت بررسی قرار دارند  و دوسیه  محمد نادر اتش رئیس اسبق شرکت هوائی اریانا  تکمیل شده است و نام او به پولیس بین المللی انترپول داده شده است .  الکو اظهار داشت که  این افراد  به خارج از کشور  از طریق غیر قانونی  فرار نموده اند.

 ایا اقای الکو این اظهارات را دانسته ابراز میدارد ؟

 به نظر بنده  اقای الکو بحیث یک مقام بلند پایه دولتی  چنان نا اگاه هم نیست که  ازچگونگی این افراد اطلاع نداشته باشد ، واگر واقعأ این قدر بی اطلاع باشد پس تمام ادعاهای جناب دادستان  بیشتر از اینکه  جنبه صداقت  و راستگوئی  را داشته باشد ، یک دسیسه سازی علیه این افراد  به نظر میرسد .

 طبق اظهارات تلفونی عنایت الله قاسمی  وزیر اسبق ترانسپورت که از طرف دادستانی به  دست داشتن در فساد اداری متهم شناخته شده است ، ایشان  درچهار ماه اخیر  سه بار به کابل مسافرت نموده اند و هر بار یا با اقای الکو ویا با یکی از اعضای بلند پایه دادستانی در مورد دوسیه  قدیمی اش که از زمان دادستانی محمود دقیق به میراث مانده است  صحبت هائی  انجام داده و به پرسش های  دادستانی  پاسخ های کتبی داده است  .

همچنین اقای الکوداد ستان کل کشور، در یک ملاقاتی که عنایت الله قاسمی  با ایشان داشته ، اظهار داشته است که در پرونده شما چیزی دیده نمیشود که  شما پاسخ انرا نداده باشید و این پرونده به زودی  به نفع شما فیصله خواهد شد و شما  برائت دارید و تمام اتهامات علیه شما  کذب محض است .

اما چگونه در شرایطی که  قاسمی و حمید الله قادری  در افغانستان حضور داشته و دارند  وقاسمی بار ها با شخص دادستان و اعضای دادستانی در مورد پرونده های خود صحبت نموده است ، جناب دادستان  این اظهارات بی اساس را از طریق رسانه ها مطرح میسازد.

 جای تعجب اینجا است  که طبق اظهار نظر عبدالله  خان مدیرروابط عمومی تلویزیون خصوصی طلوع ، حمیدالله قاردی در همین روز ها در کابل حضور دارد  . وقاسمی هم  بتاریخ ۱۱ نوامبر از کابل به مقصد امریکا و ان هم  نه  طبق گفتار اقای الکو  از راه غیر قانونی و قاچاق ، بلکه  از طریق میدان هوائی بین المللی کابل به خارج  سفر کرده است . و در مدت  چهار ماه  بار ها  از همین >  میدان هوائی  به کابل رفته و  دوباره به خارج مسافرت کرده است .  لیکن   جناب دادستان  الکو  اظهار میدارد که این افراد  از کشور فراری میباشند .

گذشته از این  ایا  در میان یک کشوری که  تا گلو در فساد اداری غرق است  تنها اسامی همین سه نفر از زبان جناب دادستان بیرون میشود  و فقط همین سه نفر به فساد اداری متهم شناخته میشوند ، در حالیکه  فساد گران اصلی در خوان دولت  شریک و همخوان اقای الکو هستند  و کسی نه تنها جرئت نام گرفتن انهارا نمیتواند بلکه  از  تشکیل  پرونده علیه انها نیز وهم دارند .

 از سال ۲۰۰۲ میلادی  تا کنون ملیون ها جزیب زمین ، دارائی ها  و کارخانجات  دولتی توسط افراد آغشته به فساد غصب شده اند.  اما اقای الکو چرا  علیه یکی از این افراد اظهارنظر نمیکند ونامی ازانان نمی برد  ؟

مردم  کابل  میدانند  که خانه های شیرپور به حکم چی کسی  تخریب و توسط کدام افراد  غصب شد، که این قضیه یک جنایت تاریخی بشمار می اید ، ایا اقای الکو از این جریان اگاهی ندارد ؟ اگر دارد چرا  نامی از این افراد نمیبرد ؟  و در زمان دادستانی عبدالجبار ثابت  یکی از مسائل داغ  موضوع شیر پور بود ، اکنون چرا و به خاطر کدام  ملاحظات به فراموشی سپرده شده است ؟  ویا دوسیه اش در الماری های دادستانی قفل شده است.

نیمی از دشت  ده سبز توسط رهبران جهادی   و مقامات بلند رتبه دولتی که اکنون در دولت سهم دارند  تصرف شده است . چرا دادستان محترم از این  موضوعات نام نمیبرد ؟

شرکت های مخابراتی  اریبا و اتصالات  هرکدام  بعد از پرداخت ملیون ها دلار  رشوه  ، جواز فعالیت دریافت کردند  ایا اقای الکو از این  قرار داد ها  بی اطلاع است و یا نمیخواهد علیه  افراد همخوانش  پروندهء  ترتیب دهد .

ملیارد ها دلار  توسط انجو های شخصی شماری از وزرای کابینه  و مقامات بلند رتبه دولتی  حیف و میل شده است .  چرا اقای دادستان در مورد این قضایا و فساد های گسترده اقدامی نمیکند ؟

خرید گندم  از هندوستان  با  نرخ بلند و بجای گندم خوب ، گندم فرسوده را  به کشور وارد کردن  توسط وزاری کابینه ، چرا توسط دادستانی  بر رسی نمیشود ؟

فروش قصر های نمبر هفت و هشت  توسط نوادگان  باصطلاح بابای ملت  چرا توسط دادستانی پی گیری نمیشود ؟

 دوسال پیش  خبری در مورد انتقال ملیون ها دلار پول نقد توسط  محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه  و وزیر سابقه وزارت خانه های معارف و داخله ار افغانستان به  امارات متحده عربی در رسانه های همگانی کشور و جهان  باز تاب یافت اما به زودی  خاموش گشت ، ایا آقای دادستان  از این جریان اگاهی ندارد ؟ یا اگاهی دارد و اما توان  ذکر این قضیه را ندارد .

عنایت الله قاسمی مدت یک سال و نیم بحیث وزیر ترانسپورت  انجام وظیفه کرد  و حمید الله قادری  شش ماه و اندی وزیر ترانسپورت بود ، ایا وزیران قبل و بعد از این اقایان هم  دوران کار شان توسط دادستانی بر رسی شده است ؟

 دراوایل سال ۲۰۰۵ حینیکه  عنایت الله قاسمی  بحیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی معرفی شد  شرکت هوائی اریانا  فقط به یک شرکت بدنام  بین المللی و مخصوص حمل  <
/span>ک
الای قاچاق  تبدیل شده بود ،  با تلاش شبانه  روزی  وزیر ترانسپورت و نادر آتش رئیس جدید التقرر شرکت هوائی اریانا ، و اخراج اعضای باند مافیا ، شرکت اریانا به پای خود استاد و در سال ۲۰۰۶ عواید این شرکت چندین برابر افزایش یافت .

دوسیه قاسمی که در مورد  پرداخت حقوق مشاورین وزارت  ترانسپورت  در سال ۲۰۰۴  و زمان دادستانی  محمود دقیق علیه قاسمی ترتیب گردیده بود.  به پرسش های  دادستانی در عصر دادستانی اقای عبدالجبار ثابت توسط قاسمی پاسخ کتبی  داده شده بود و طبق اظهارات  اقای ثابت که خودم با ایشان در دفتر دادستانی کل در زمستان ۲۰۰۶  ملاقات حضوری داشتم  ایشان اظهار داشتند که  دوسیه  که علیه قاسمی  ترتیب شده  بدور از حقیقت و یک توطئه سیاسی و انتقام جویانه  از جانب  یک گروه خاص است  و این دوسیه بعد از پاسخگوئی قاسمی   به  پرسشهای که ترتیب شده ، مراحل قانونی خود را گذرانده و بسته خواهد شد .

 البته  که قاسمی چرا به  این پرسش ها  در دوران دادستانی  محمود دقیق  پاسخ نگفته بود ، همان جریان  سیاسی و انتقام گیری و طرح توطئه علیه او از جانب  محمود دقیق و باند او بود .

اقای محمود دقیق دادستان سابق یکی از اشخاص شریک در مافیای شرکت هوائی اریانا و ریاست عمومی سکتور خصوصی وزارت ترانسپورت بود .  نیمی از عواید این دو شرکت  توسط  روئسای  این دو شرکت که وابسته به  محمود دقیق و از خویشاوندان اوبودند ، به او تحویل داده میشد .  و قاسمی  بدون قبول سفارش  اقای دقیق  افراد  باند مافیای بزرگ سیاسی را  از وظایف شان برکنار کرد و  وزارت ترانسپورت و شرکت هوائی اریانا را از وجود  این مافیا پاک ساخت  .

این توطئه ها از ان زمان  اغاز شد  و برای نخستین باریکی از اعضای این باند که  رئیس  شرکت هوائی پامیربود و شرکت  وی دران وقت  به دلایل  نقض فنی و قانونی ، به حکم قاسمی وزیر ترانسپورت  به تعلیق درامده بود ، با همکاری  اعضای دیگر این باند در وزارت خارجه ،  پاسپورت های قاسمی را از ارشیف وزارت خارجه بیرون اورده  و کاپی های انراتوسط  روزنامه چراغ  منتشر ساخت  و ادعا کردند که عنایت الله قاسمی وزیر ترانسپورت  تقلب نموده است و  ایشان ۳۴ ساله میباشد که   طبق  قانون ا ساسی  قاسمی  حق اشتغال به وزارت را ندارد .

درحالیکه  قاسمی  سند مهم تراز ان  را که تذکره تابعیت  ایشان و انهم  صادره سال ۱۳۵۵ خورشیدی بود به رسانه ها نشان داد که  ۳۵ سالگی  قاسمی را تائید میکرد و  تغییر سن در پاسپورت های زمان مشاورت و وزارت ایشان  دلیلی بر بی کفایتی اداره پاسپورت وزارت خارجه ثابت شد ، نه بر تقلب وزیر ترانسپورت .

 بنأ تقاضای ما از اقای  الکو  که امروز در مسند  مقام دادستانی کل کشور قرار دارد این است  که  در اظهار نظراتشان تمام جوانب حقوقی و عرفی یک  موضوع را درنظر بگیرند  و بعد اظهار نظر نمایند.

با تهمت زدن های  بی مورد و بی اساس میتوان  بر شخصیت یک فرد سیاسی لطمه زد اما  در نزد وجدان خود  هم جواب ده خواهد بود و همچنین  در نزد خداوند نیز روزی جواب ده خواهد بود.

صد حیف است که  اشخاصی که  شتر ها را با بار شان  میبلعند  و دهن  کیسه را  با دزدان می گیرند ، اشخاص صادق و وطن دوست  جلوه داده میشوند  و اما انانیکه  برای وطن کار کردند و برای بهبود و رشد ادارات شان  شب و روز تلاش ورزیدند  و خاینین را  تا زندان  کشاندند ،  مارک  فساد اداری برانان زده میشود .

البته درکشوریکه  خائن و وطن فروش به بابای ملت و قاتل و درنده به قهرمان ملی ملقب گردند ، باید وطن دوست و خدمت گار دیوانه خطاب شود ویا  تاپه خیانت  بر او زده شود. 

+;نوشته شده در ;یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت;۲۳:۲۷ توسط;علی قاسمی; |;

2,350بازدید

۲۷ دیدگاه »

 1. احمد عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۱۲:۱۰ ق.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۰:۱۰

  سلام آقای قاسمی! حرف های دادستان، برای تقلیل فشارهایی است که این روزه ها بر دارو دسته کرزی وارد شده و برادرش را به جرم دست داشتن در مافیای بین المللی و قاسم فهیم را به دلیل جنگ سالاری می خواهند تبعید کنند. برای انحراف اذهان سوژه های از این دست را مطرح می کنند؛
  اگر قرار باشد باشد با فساد اداری مبارزه شود و مجرمان به سزای اعمال شان برسند؛ مثل معروف است که
  (( اگر بنا ست که مست گیرند در شهر هر ان چه هست گیرند!))

 2. لیاقتعلی افتخاری عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۷:۴۹ ق.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۷:۴۹

  با سلام! با تحلیل شما آقای قاسمی و آقای احمد موافقم.

 3. مظفری عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۲:۰۰ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۴:۰

  باسلام خدمت آقای قاسمی !
  اظهارات آقای الکو فرصتی را به وجود آورده است که آقای عنایت الله قاسمی برای دفاع از حیثیت خود کمر بسته وارد میدان شود و این مسئله را یک بار برای همیشه برای همگان واضح سازد و در ضمن با اثبات پاکدامنی خود اگر از آن مطمئین است یخه خائنین را گرفته و آن ها را به پای میز محاکمه بکشاند زیرا از قدیم گفته اند : آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است!!

 4. علی قاسمی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۳:۳۳ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۵:۳۳

  سلام و احترام خدمت اقای احمد و محترم اقای اقای افتخاری و اقای مظفری!
  درمورد نظریات تان موافقم .
  اما خدمت اقای مظفری عزیز باید عرض شد که دراین روز ها قاسمی به امریکا مسافرت رفته و ممکن چند روز بعد به کشور برگزدد .
  ایشان شب گذشته با معاون همین الکوی خبیث تلفونی صحبت کرده بود و انان پاسخشان این بوده که اقای الکو اشتباها چنین چیزی را گفته است . اما این که نمیشود سند ، ممکن در یکی از روز های هفته روان قاسمی با رسانه های همگانی دراین مورد صحبت نماید و یا بعد از برگشت به کابل این موضوع را دنبال کند .
  بامید پیروزی مردم ما

 5. علی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۵:۱۷ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۱۷

  ۱ـ فاروق وردک، قبلا همه کارهء ریاست جمهوری و فعلا وزیر معارف. او بیشتر از شش سال همه کارهء ریاست جمهوری و حتی بخش های مهم از دولت آقای کرزی بود. قراردادی های ریاست جمهوری وادارهء امور معادل مصارف دو وزارت خانه بود و از این راه صد ها ملیون دالر حیف و میل شده است. حتی رده های پایانی ادارهء امور سرمایه های هنگفتی به جیب زده اند. علاوه بر اینها، این ادارهء در گرفتن فرمان های کرزی برای بانکهای سودی و پروژه های بزرگ مثل عزیزی بانک، کابل بانک و امثال آنها از مقام ریاست جمهوری در بخشهای مهمی این سرمایه ها شریک هستند. امروز فاروق وردک چندین بلند منزل و اپارتمان های مجلل در کابل دارد و صد ها ملیون دالر در تجارت اندوخته است. به روایت موثق تنها برای رهای پدر خود از چنگ طالبان دو صد و پنجاه ملیون افغانی پرداخته است. باید از او سوال شود که این پول ها را در این مدت کوتاه از کجا بدست آورده است؟

 6. علی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۵:۱۹ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۱۹

  * انوارالحق احد. وزیر مالیه قبلی. هیچ قرارداد بزرگ و قابل دید بدون موافقهء وزارت مالیه صورت گرفته نمی تواند و در هر صورت باید پای این وزرات در اختلاس های کلان دخیل می باشد. باید بودجه ها از همین وزارت پرداخته می شد و این وزارت در صادر کردن و پرداختن هر بودجهء صدها میلیون دالر را از قراردادی ها رشوه ستانده است. مقرری های ریاست های گمرک های مرزی «تورخم، آقینه، امام صاحب، حیرتان، تایبات، تروغندی و…» با پرداختن دهها میلیون افغانی رشوت صورت گرفته است. علاوه از پول های که احدی برای خود، افراد حزب افغان ملت و حتی فامیل خود به عناوین معاشات کلان دالری و… تهیه دیده است. منبع کابل پرس.

 7. علی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۵:۲۱ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۲۱

  ۲ـ وحیدالله شهرانی، سابق معین وزارت مالیه و فعلا وزیر تجارت. نمی دانم کرزی چرا اینقدر به این آدم چسپیده است؟ چون به جز از جوانی، نه سابقهء سیاسی دارد و نه هم کاری! ولی بهر صورت این آدم در اختلاس های بزرگ دست دارد و تا جایی که من خبر دارم چند دوسیه هم در سارنوالی و محکمه دارد که به امر خود آقای کرزی ساکت مانده شده است. اگر این آدم در لست این فاسدان نباشد، باز هم این سر و صدا ها ساختگی است و بس!

  ۳ـ نعمت الله شهرانی، سابق وزیر حج و اوقاف و فعلا مشاور کرزی. این آدم در همهء بد بختی های قراردادی های انتقال حجاج به سعودی در پنجسال و زد و بند های رشوه دست دارد و از این راه دهها ملیون دالر از قراردادی ها اخذ کرده است. از محل سکونت حجاج در سعودی تا قرارداد انتقال های حجاج کمیشن های ملیون دالری به جیب زده است. تا اینکه شهرانی از این اداره پس نشد، این فساد دور نگردید. این شخص هم باید مورد پرسش قرار گیرد که؛ تو یک استاد بودی و از مال دنیا چیزی نداشتی، این بلند منزل ها و قصر ها را در شیر پور و دیگر جا های کابل از کجا کردی؟ همه به چشم دیدند که این آدم یک شبه صاحب قصر و دارای شد!

  منبع کابل پرس

 8. علی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۵:۲۲ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۲۲

  ۴ـ حاجی اسد، سر پرست وزارت سرحدات. این شخص یک دوره والی غزنی بوده، بعدا والی قندهار و بعدا تا سرحد وزارت سرحدات رسید. او صد ها ملیون دالر را برای کمک های اوپراتیفی حیف و میل کرده است و نه تنها خود او، بلکه باریگارد های او صاحب قصر و کاخ شده اند. فامیل او امروز در واشنگتن در مجلل ترین قصر زندگی می کند و او روزانه صدها هزار افغانی را در عیاشی و فحاشی مصرف می کند. از اختلاس و دزدی های خود نزد دوستانش افتخار می کند. علاوه بر دیگر فساد های اخلاقی که این شخص دارد، در اختلاس های کلان هم دست دارد. دیده شود که با این شخص چگونه برخورد می شود؟ او از بسیار زمانه های دور مصروف کار با شبکه های سی آی أی است و حتی کرزی و برادرانش نتوانستند او را از صحنه برانند. اگر این شخص محاکمه نشود، بدانید که خود غرب و دستگاه ها استخباراتی آن هم در فساد مقصر هستند و این فساد برای همیشه خواهد ماند. اگر افراد مربوط به سی آی أی شامل لست فساد نباشند، دیگر غرب نزد آقای کرزی دهن پر آب است و نمی تواند از او بخواهد که با فساد مبارزه کند!

  ۵ـ گل آغا شیرزی، قبلا والی قندهار و فعلا والی ننگرهار. این شخص تمام قراردادی های دولتی را به کمپانی های ساختمانی خود اختصاص داده است و ماهانه صد ها میلیون دالر از این راه به جیب می زند. علاوه بر عایدات غیر قانون که او در بندر تورخم وضع کرده است و روزانه صدها ملیون افغانی از آن راه به جیب خود می زند. با مصرف این پولها، مصروف رقصاندن نغمه است وبس! او یکی از تجار بزرگ موارد مخدر در افغانستان است و این را عالم و آدم می داند. منتها رفیق شخصی اوباما است و اگر محاکمه نشود، آبرویی برای اوباما و ادارهء او هم نخواهد ماند.

  منبع کابل پرس

 9. علی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۵:۲۴ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۲۴

  ۶ـ هردو شاروال قبلی کابل، در فساد گسترده دست دارند و هزاران جریب زمین های مرکز و ولایات را به مافیای زمین فروخته اند. بعلاوهء ایشان دست اندکاران پایان رتبه هم در ادارات ایشان صاحب مال و منال زیادی شده اند. اینها محاکمهء شان از ضروریات است. ببینیم که چه میشود؟

  ۷ـ قاضی القضات قبلی مولوی شینواری. از بزرگترین فاسدان دو دورهء کرزی بود. این اداره نهادینهء کنندهء فساد های گسترده در افغانستان است. پسر او در دروازهء ستره محکمه تشکیلات داشت و برای گرفتن اوامر و فیصله های محاکم صدها ملیون دالری پول های هنگفتی به جیب می زد و علاوه بر اسناد های که خود شخص ایشان صاد کرده و از مافیایی زمین ها صدها ملیون افغانی به جیب زده است. مولوی شینواری تنها برای رهایی پسر خود از چنگ آدم ربایان دوصد ملیون افغانی در پشاور پرداخت. باید پرسیده شود که؛ این ملای بیچاره چگونه در ظرف چند سال به این مقادر هنگفت سرمایه دست یافت؟؟

  ۸ـ عبیدالله رامین، سابق وزیر زراعت. او هزاران جریب زمین را در زد و بند های میان وزرات زراعت و شاروالی کابل تصرف کرده است و امروز به بزرگترین تاجر افغانی تبدیل شده است و یک بخش مهم شرکت افغان بیسیم از برادر اوست. او یک دکاندار عادی در شهر دوشنبه بود و بعد از چند سال وزارت امروز به بزگترین سرمایه دار تبدیل شده است. اگر از او هم پرسیده نشود، باز هم پرسشی در کار نیست و این یک نمایش است!

  منبع کابل پرس

 10. علی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۵:۲۶ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۲۶

  ۹ـ ملا تاج محمد والی قبلی کابل. او صدها جریب زمین را به مجاهدین و سرگروپان خود اسناد داده است، در اختلاس زمین های شیرپور یک طرف قضیه بود و خودش هم قصری در شیرپور ساخته است و امروز هم با ریا کاری تمام از زبان مجاهدین سخن می گوید. او اگر چند دارای های خود را پنهان می کند، ولی به گفتهء سرپرست فعلی ولایت کابل او صدها جریب زمین را به حاجی شیر علم قبلا والی غزنی امر داده است وهر جریب را در بدل ۱۱هزار افغانی در پغمان فروخته است. قیمت هر جریب این زمین ها اقلا ۱۰۰هزار افغانی است. ظاهرا او به قیمت بالای پول دریافت کرده است و اضافی آن را در جیب خود زده است.

  ۱۰ـ حاجی شیرعلم قبلا والی غزنی. او تنها در کمپنی پغمان ۱۲۰۰ یکهزار و دوصد باب دکان دارد و صدها جریب هم زمین در پغمان. او یک قومندان استاد سیاف بود و از طریق نفوذ خود در دولت این املاک را با پول کم اسناد ساخته است وامروز از بزرگترین سرمایه داران کابل می باشد. از او هم پرسیدن امر ضروری است.

  ۱۱ـ محمد حنیف اتمر، قبلا وزیر معارف و فعلا وزیر داخله. او تنها از درک چاپ کتب درسی به قیمت ۶۵ ملیون دالر کتبی را چاپ کرد که، قیمت هر کدام آن ۲۰سنت اضافه نمی شد، ولی او هر کتاب را به قیمت سه تا چهار دالر چاپ کرده بود و به طور یقین و قطعی ۴۰ میلیون دالر از این پول را به جیب زده است. یکبار این سروصدا در میدیا بالا شد ولی کسی در این مورد تحقیق نکرد. آن وقت اتمر پاسخ داد که؛ این کتب برای یکبار مصرف چاپ شده است. عجب است؛ ۶۵ میلیون دالر برای کتب یکبار مصرف؟؟! گذشته از این، صدها ملیون دالر قرارداد ساخت مکتب های بی کیفیت و دیگر پروژه های معارف به جیب این آقای رفته است و باید از همهء مصارف گذشتهء معارف از این شخص پرسیده شود!

  منبع کابل پرس

 11. علی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۵:۲۷ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۲۷

  ۱۲ـ وزارت مخابرات، وزیر و همهء معینان و رؤسای آن قابل پرسش هستند. از راه این ادارهء در قراردادی های شبکه های تلفونی موبایل ملیارد ها دالر به این کشور خسارت رسیده است و در اوایل آمدن موبایل به افغانستان، افغان بی سیم یک سیم کارت را به قیمت ۳۰۰ دالر فروخته است و این کار غیر معیاری و غیر قانونی با همکاری وزارت مخابرات صورت گرفته است. در این بخش به تحقیق جداگانه و کاملا دقیق ضرورت است ، چون این بخش مهم ترین سرمایه های این ملک را به هدر داده است. ۱۳ـ وزرای قبلی و فعلی ترانسپورت، شهر سازی، فوائد عامه، وزارت دفاع، وزارت داخله، روسای خریداری، لوژستیک، پیژن، کشف، امنیتی، مالی و… این وزرات خانه ها در اختلاس های کلان دست دارند و باید همهء شان بازجویی شوند. در غیر این، این محاکمات نمایشی بوده و معنای ندارد. از همه مهم قومندانان و آمر های جنایی ولایت کابل در چند دوره و در رأس همه پکتیاوال، باید محاکمه شوند.

  ۱۴ـ هئیت اداری پارلمان و بعضی از اعضای پارلمان که در فساد دست دارند و حتی در نصب و عزل وزراء پول های هنگفتی رد و بدل شده است. در سفر های که این وکیلان کرده اند و هئیت اداری پارلمان سازک بازک کرده است. باید پرسیده شود!

  ۱۴ـ همهء خریداری ها و قراردادی های ادارهء امور ریاست جمهوری در هشت سال گذشته.

  ۱۵ـ روسای عزیزی بانک و کابل بانک، مالکان و کارمندان بلند پایهء ایشان در خارج کردن و داخل کردن میلیارد ها دالر از افغانستان و پنهان کردن پولهای غیر قانونی و اختلاس شده شریک هستند و باید کمیتهء مشخص تحقیق برای این دو بانک ایجاد شود.

  ۱۶ـ در نهایت هم برادران و اقارب رئیس جمهور که، اینها در یک چشم زدن صاحب بزرگترین کارخانه های افغانستان شدند و امروز هم دارد دوسیهء های فساد، قاچاق و اختلاس شان در سطح جهانی فضیحت می کند، باید مورد بازجویی قرار گیرند!

  منبع کابل پرس

 12. علی عقرب ۲۵, ۱۳۸۸ در ۵:۲۹ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۲۹

  ۱۷ـ والی های تمام ولایات در همهء حاکمیت آقای کرزی، بدون استثناء قابل بر رسی و تحقیق هستند. چون اکثریت قریب به یقین این والی ها کم و یا بیش در فساد غرق هستند.

  اینها بودند مشت نمونهء خروار که، اگر محاکمه و بازپرسی در میان باشد باید در قدم نخست از اینها آغاز شود. در غیر آن، این محاکمات غیر نمایش و فریب دادن مردم و یا هم خاک زدن به چشم غربی ها چیزی دیگری نخواهد بود.

  نکتهء قابل تأمل اینست که؛ اگر خود غربی ها دوسیه ها را تهیه کرده باشند، در آنصورت کسانی محاکمه خواهند شد که، مصرف سیاسی دارند و هیچ یک از افراد مربوط به سی آی أی و یا انتلجنت سرویس محاکمه نخواهند شد. این هم یک مشکل بدون راه حل باقی خواهد ماند.
  منبع کابل پرس

 13. ایزدری عقرب ۲۶, ۱۳۸۸ در ۲:۳۳ ق.ظ -

  سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۲:۳۳

  برار عزیز علی!
  شما معلومات خوبی را سرهم کرده اید اما مشکل به محاکمه کشانیدن قاسمی است، با این حرف ها نمیشود که وی رابرائت داد. این واقعا برای هزاره و بخصوص مردم جاغوری خبر ناخوشایند است. اقای قاسمی وقت کافی برای اثبات بیگناهی خود داشت که هیچگونه تلاشی بخرج نداد برای مردم سؤ تفاهم های زیادی را بوجود اورد و بخصوص موضوع گریختن ان از کابل همه را مطیقین ساخت، باید به دادگاه مراجعه میکرد اسناد اراۀ مینمود، درحضور هئت حاضر به حسابی میشد، ازطریق انترنیت اسناد را به عموم مردم نشان میداد، قراریکه برادرش میگوید که تیلفونی وی را برائت داده چرا ثبت نکرده در ویب سایت ها نشر نکرد؟ حالا وقت ان گذشته که باز هزاره بودن را مقصر بدانیم، وی که در امریکا زندگی میکند به هزار ها دفاتر حقوقی دسترسی دارد تا بیگناهی خود را به اثبات برساند. حالا هم وقت دارد اگر واقعا بیگناه است، اماوی کاملا خاموش است. این ابلاغیه ها و توهین هارا که برادرش انجام میدهد چیزی حاصل نخواهدشد جز بدنامی مردم جاغوری و ایزدری. امید وارم که چنین نباشد. اگر به پول نیاز دارد که موضوع مهم نیست هر اندازه که نیاز دارد مردم ایزدری حاضر به پرداخت ان است تا بتواند خود را برائت داده و مسببین اصلی را به محاکمه بکشاند

 14. علی عقرب ۲۶, ۱۳۸۸ در ۴:۳۲ ق.ظ -

  سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۴:۳۲

  برادر عزیز ایزدری سلام مرا هم بپزیرید!

  منظور من از این معلومات این بود که اگر واقعاً آقای اسحق الکو میخواهد با فساد اداری ویا با رشوه ستانی مبارزه بکند, خوب حٍرا همه خائینین تحت پیگرد قرار نمیگیرد بد نام کردن یک نفر یا دو نفر که دردی را دوا نمیکند آنهم سراغ کسانی راگرفتند که دو یا سه سال پیش در دولت بوده است.

  من فکر میکنم آقای اسحق الکو با این کارهایش میخواهد در کابینه حِدید آقای کرزی حضور داشته باشد و هم به نحو میخواهد برای آمرکا و غرب وانمود بکند که دولت حِدید افغانستان با فساد اداری مبارزه میکند.

 15. علی قاسمی عقرب ۲۶, ۱۳۸۸ در ۳:۳۶ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۵:۳۶

  برادران محترم اقای علی و اقای ایزدری سلام و سپاس از نظریات نیک تان
  خدمت اقای ایزدری عرض نمایم که قاسمی از افغانستان فراری نیست و این کلمه گریختن را نا اگاهانه ننویسید ، از زمان استعفایش از پست مشاورت اقای کرزی از ماه اکست ۲۰۰۶ تاکنون بار ها به کابل رفت و امد کرده است و در زمان دادستانی عبدالجبار ثابت به تمام پرسش های دادستانی پاسخ داده است .
  قاسمی تا یگ هفته پیش در کابل بود و این ادم ها چرا حرفی نزدند .
  گذشته از ان من به شما اطمینان میدهم که در همین روز های نزدیک یا همین دادستان باید در یک نشست خبری به گفته هایش بطلان خواهد کشید و درغیر ان قاسمی توسط یک نشست خبری این ادعا هارا بی اساس خواهد خواند .
  از احساس پاک شما سپاس اما این موضوع هیچ آبرو بری برای جاغوری و یا ایزدری ندارد، تا کنون شخصیت های زیادی از ما توسط دشمن با بد تر ازاین تهمت ها از مقام شان پائین اورده شده اما مردم ما اگاهانه به دسیسه دشمن پی بردند. اکنون که قاسمی برای یک مقام دولتی پیشنهاد شده این حرف ها بالا شده است .

 16. shabir عقرب ۲۶, ۱۳۸۸ در ۵:۰۷ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۷

  baradar aziz gap shma kamilan drost khoda ra shokr ki iag kas paida shod ki sadai khoda bekashad
  shabir chaicago

 17. بچه بی خبر جاغوری عقرب ۲۶, ۱۳۸۸ در ۱۰:۱۷ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۲۲:۱۷

  سلام دوستان. فکر میکنم بعضی دوستان بسیار ساده می اندیشد.حقیقت در کجا است اگر دیدید انصافا از طرف من هم سلام برسانید. انهای که اختلاس کرده اند نه تنها خود را بلکه تمام فامیل بادیگارد واقوام خود را سیر کرده اند. انها اختلاس کرده اند. که در رابطه با تنها انتخابات میلیونها دالر به مصرف رسانیداند ودر یگ کلام انها اختلاس کرده اند که امروز بالا تر از ۳۰ میلیارد دالر در افغانستان سرازیر شده است ولی کس حساب ۱۰ میلیارد دالر را داده نمیتواند. بابا باید حقیقت را نوشت اگر ما امروز شاهد این همه بی انصافی ها وفشار های سیاسی بالای طبقه محروم و مستضعف افغانستان هستیم. این متداوم نیست.دیگر بعد ازین نه تنها ملت محروم افغانستان بلکه جامعه جهانی واقعیت هارا میخواهد دیگر افغانستان جهان شمول است.چنانچه در سالهای اخر شاهد هستیم.جهان دنبال انهای هستند که حقوق انسانها را پایمال میکند.

  اگر قرار است ازینجا مست گیرد —–خوب است ولی هرکه است گیرد
  نه اینکه بجرم شکل چشمش —— که به رنگ دیگر است گیرد

 18. حمید عقرب ۲۷, ۱۳۸۸ در ۱۲:۰۸ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۰:۸

  سلام دوستان!
  همه میدانید که شخصیت بارزیز ارزشمند ما همیشه از طرف دوشمنان و یک عیده متعصیبین مارک زده میشود تا انها نتوانند در رده های بالای دولتی راه پیداکنند شاید بعضیها بخا طیر داشته باشند که در همین سایت افغان پیپر دو روز پیش از استعفای آقای داکتر قاسمی نوشته بودند که او یکی از بهترین و موفق ترین وزرای کابینه دولت است چیطور شد که حالا اورا به فساد ادرای محکم میکنند.من فکر میکنم جرم آقای قاسمی فقت شهامت او است که مثل دیگر وزرای هزاره سر بزیر نیست که هر چه دیگران گفت مانند رباد برقی انجام دهد من آقای قاسمی را از نزدیک میشناسم او در یک خانواده مومین بزرگ شده نه به اساس سروت نهبه اساس واسطه بلکه فقت به اساس استعداد و توامندی و همت بلند خدادی که داشت تحصیلاتش را با بهترین درجه در دو ریشته هم زمان پا یان رسانید حتی از قول یکی دوستان که خودش هم در امریکا داکتر است میگفت قاسمی در دانشگاهی درس میخواند در بین دانشجویان لایق ترین دانشجو بود .اگر قرار باشد که جلو فساد اداری را بیگرند همین فعلان تمام ادارات غرق در فساد است. پس چرا روی یکی از شخصیتهای ما انگشت نهادند چرا از انهاییکه سروت میلیونی شان در دوبی و جاهای دیگر دنیا است سوال نمکنند وانهایکه هزاران حکتار زمینهای دولتی غزب کردن سوال نمکنند انهای که با کیف پر از آلماس دست گیر میشوند چرا هیچ کس لب پس نمیکند حرف نمیزند که همه کاسه وکوزه برسر شخصیتهای ما ریخته میشود.پس برادران عزیز دسیسه هابی دشمنان را خنسی کنید و به آنها از طریق هر وسیله ای که دارید جواب دنان شکن بدهید

 19. رحیمی عقرب ۲۷, ۱۳۸۸ در ۸:۴۸ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۸:۴۸

  سلام قاسمی عزیز
  تشکر از عکس العمل مناسب تان در مورد اتهام و افترا علیه جناب آقای قاسمی :

  من برداشتم این است که این برنامه بیشتر مصرف داخلی دارد واز سیاست خاص خود باند افغان ملیتی ها است .

  برداشتم این است که شاید در این موقع حساس مجبورا کدام پست ومقام را باید به جناب اقای قاسمی واگذار می کرد . ولی برای اینکه این کار نشده همزمان با این کار طرح توطئه اتهام را از طریق عوامل خودش به راه انداخته تا زمینه این حرف حدیث را ازبین ببرد . به هر دلیل که شده شخصیت های مردم هزاره را مشکل ساز قلمداد کند .
  من فکر کنم این ترفند ها دیگر قدیمی شده مردم دیگر به این اتهام ها ارزش قایل نیستند .
  من برداشتم این است کسانی که در این گونه موارد مورد ظلم قرار می گیرند باید تدابیر منطیقی تری از خود نشان بدهند وگر نه فرصت طلبی های این جناح سرانجام کار دست این اغایان خواهند داد
  ترحم بر پلنک تیز دندان
  ستم کاری بود بر گوسفندان

 20. محمدی عقرب ۲۷, ۱۳۸۸ در ۸:۵۶ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۸:۵۶

  سلام جناب آقای قاسمی عزیز!
  متاسفم از طرح چنین مسایل؛ وقتی آدم خربزه خورد پای لرز هم می نشیند؛ وقتی آقای داکتر قاسمی با باند مافیایی در افتاد، لازمه اش واکنش های باندی و مافیایی است. نگران نباشیم؛ آفتاب زیر ابر نمی ماند. به نظر می رسد؛ گپ هایی جهت آمدن قاسمی در کابینه جدی بود که باندهای مافیایی احساس خطر کردند و دوباره توطئه با فته اند. چاه خود در چاه است و فساد محوران رسوا خواهد شد اگر در دوره کرزی فساد نهادینه شده و زشتی آن از بین رفته است.

 21. علی قاسمی عقرب ۲۷, ۱۳۸۸ در ۵:۵۸ ب.ظ -

  چهارشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۷:۵۸

  سلام و احترام خدمت محترمین اقای رحیمی ، محمدی ، حمید اقا ، شبیر ، بچه بی خبر جاغوری که اسم مستعار یک برادر ما است
  از پیام ها و نیک تان یک جهان سپاس و امن از خداوند ارزو دارم که حق به حقدار میشود و دشمنان ما رسوا خواهند شد .
  اما برادران ما بالخصوص مردم ما باید اگاهانه فکر کنند نه اینکه هرچی دشمن گفت دنباله رو باشند .
  اول اینکه درافغانستان مردم ملیارد ها دلار را خورد و برد کردند به گفته دوستان از رئیس جمهور و خانواده اش گرفته تا دیگران که نسبت به انها مسئولین دولتی که از مردم ما بوده اند در جمع صادق تر بوده اند و انهائی مه هم میگویند حیف وومیل کرده مانند اقای کاطمی مرحوم و اقای انوری به اندازه ده یک دیگران نخوردند.
  قاسمی اولین گناهش رسمی نمودن میدان هوائی و مدیریت ملی بس جاغوری بود که جتی در شورای وزیران شماری از مخالفینش اعتراز کرده بودند که ولایت های ما میدان و ملی بس ندارد و وزیرترانسپورت برای ولسوالی خودش میدان هوائی را رسمی ساخته و مدیریت ملی بس فرستاده است . که به ادامه ان ملی بس های بعدی را اقای احسان جاوید نتوانست بفرستد . و ترسید اما قاسمی از این مسائل باک نداشت و میدانست که مردمش حق دارد .
  بهر صورت مردم ما باید اگاه باشند و بالخصوص نسل جوان ما ، نویسنده گان و صاحبان قلم ، امروز بر ما روانیست که حتی خسته تلخ خودرا تلخ بگوئیم ، چی رسد به ان که بادام خودرا خسته شفتالو بنامیم .
  اگر ما هوشیار نباشیم نخبه گان و شخصیت های ما همچون محترمه داکتر سمر، خلیلی ، محقق ، مدبر، دانش ، قاسمی و غیره همگی هیچ کاره خواهند بود .

 22. بچه بی خبر جاغوری عقرب ۲۸, ۱۳۸۸ در ۱۲:۴۹ ق.ظ -

  پنجشنبه ۲۸ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۰:۴۹

  سلام دوستان طبق نشرات تلویزیونی دری امریکا محمد ابراهم عادل وزیر معادن را متهم به اختلاس ۳۰ میلیون دالر رشوه در قرار داد رقابتی معدن مس عینک. بنا به امتیاز که به شرکت چینائی داده است نموده اند. ولی اقای عادل بکلی این اتهام را رد نموده و کار کرد های گزشته اش شفاف عرضیابی نموده است. شما چه نظر دارید.

 23. علی قاسمی عقرب ۲۸, ۱۳۸۸ در ۳:۲۹ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۸ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۵:۲۹

  عادل مرد نیک نام و زحمت کش است .
  درمیان کابینه فعلی فعال ترین فرد عادل است
  اما چی کند که پشتیبان ندارد و هر کی هز چی خواست میگوید
  عادل همانند نامش فرد صادق و راست است و من اورا از نزدیک میشناسم
  فردی است که از یک کارمندی با تجربه و سالها تلاش به وزارت رسیده است .

 24. باقر عقرب ۲۸, ۱۳۸۸ در ۹:۱۹ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۸ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۲۱:۱۹

  در این هفته یک خبر خوش و یک خبر بد برای مردم جاغوری اتفاق افتاد..
  خبر خوش اینکه … مردم رسید..
  خبر بد اینکهداکتر قاسمی متهم به فساد شد. این خبر بسیار برایم درد آور است

 25. جواد عقرب ۲۹, ۱۳۸۸ در ۶:۲۵ ق.ظ -

  جمعه ۲۹ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۶:۲۵

  اقای قاسمی و باقی دوستان سلام
  نیک نامی و شهامت عادل را از یک سال به اینطرف در سایت کابل پریس میخوانیم که چقدر دستبرد کلان زده است و همه اسناد انرا کامران میرهزار افشا کرد حتی هر دو پیشنهاد را باهم مقایسه کرد که ملیون ها دالر تفاوت داشت به شمول اعمار خط اهن از کابل تا مزار اما جناب عادل باز هم چشمان خودرا بست و بدون ارائه دلایل شرکت چینائی را برنده ساخت. چرا؟ ما باید چشم خود را بخاطر ملیت نبندیم تا دیروز سنگ خدمت را به سینه میزدیم حالا که وزیر شدیم خیانت کنیم. شهامت یعنی چه؟ دزدی ، چور و چپاول، خیانت به ملت و بلاخره گریختن؟ راستی خیانت هم شهامت میخواهد.

 26. جواد عقرب ۳۰, ۱۳۸۸ در ۱۲:۵۸ ب.ظ -

  شنبه ۳۰ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۲:۵۸

  تقلب در معامله پروژه مس عینک ولایت لوگر را توسط وزیر محترم معادن جمهوری اسلامی افغانستان جناب محمد ابراهیم «عادل» در کابل پریس بخوانید http://kabulpress.org/my/spip.php?article575

 27. بهمن سلطانی عقرب ۳۰, ۱۳۸۸ در ۳:۳۳ ب.ظ -

  شنبه ۳۰ آبان۱۳۸۸ ساعت: ۱۵:۳۳

  برادران عزیز !
  اینقدر به گفته های و نوشته های سایت کابل پریس هم اعتقاد نکنید .
  شمار زیادی از از گفته ها و نوشته های سایت کابل پریس مغرضانه و تعدادی هم به خاطر نام کشیدن یک تبلیغات دروغ میکند .
  تعداد زیاد از مقاله ها و نوشته های ان سایت بدور از حقیقت میباشد .
  اما تعدادی از ان حقیقت دارد شاید در مورد وزیر معدن هم همان نوشته های غیر حقیقی و افترا را نوشته باشند