خبر تازه از غرب جاغوری (۲۵ حمل)

مدبریت ۷:۰۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

خبر تازه از غرب جاغوری (۲۵ حمل)
شب گذشته خانه برات‌علی باشنده قرقنده‌ی پایین هیچه‌ی جاغوری که توسط طالب‌نماهای جنگلی به تاراج برده شده بود بافشارها وتهدیدها ازطرف پرسونل امنیت ملی وخیزش های مردمی بابه، پشی و پاتو به رهبری مدیر امنیت ملی جاغوری وادار شدند تا اجناس ربوده شده را باغنامت‌ها، دوباره به صاحب اصلی آن برگردانند و نزد اهالی قرقنده عذرخواه بیایند.
این سارقان باشندگان لاغرزمین و جنگلی بودند که به حمایت طالبان دست به چپاول زده بودند که ضمن پس‌گیری اجناس سرقت شده، مجبور به عذر خواهی شدند.
برای قهرمانان تان دعا کنید!

103بازدید

کامنت بسته شده است.