خبر جدید از #ارزگان خاص

عزیزالله جاغوری ۷:۳۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
خبر جدید از #ارزگان خاص

خبر جدید از #ارزگان خاصScreenshot_۲۰۱۸۱۰۳۰-۱۱۱۷۳۵_1

تا همین اکنور ۲۴ فرد ملکی شهید و ۴۰۲ خانواده آواره شده اند. تعدادی زیادی از خانواده ها به خاطر ترس از انتقام طالبان از خانه خود خارج شده نمی توانند.
این در حالی است که هیچ کمکی نظامی از کابل و از ولسوالی های همجوار برای نجات مردم از جنگ، اعزام نشده است.

توجه :

توطیه خطر ناک

شنیده ها حاکی از ان است که بعضی اشخاص از مناطق هزارستان به دلیل احتمال حمله طالب ، از فرستادن نیروی کمکی ، سر باز زده وگفته چون خود مان مورد تهدید احتمالی هستیم لذا نمی توانم کمک کنیم . این همان نکته ای است که طالب می خواهند .

دفاع از هر نقطه هزارستان دفاع از حریم شخصی وخصوصی هر فرد است بلکه بهترین فرصت برای کوبیدن طالب این موجود چندش اور ، است . نباید بقیه افراد هزارستان این فرصت را از دست بدهند . اگر منتظر روز باشد که به منطقه انها هم برسد تا ان زمان دفاع کند . باید بیاد داشته باشند که شاید ان زمان این فرصت دفاع را نداشته باشند . نباید گوسفندانه زندگی کرد پودنه وار زیست .

 

807بازدید

کامنت بسته شده است.