خبر مهم

عزیزالله جاغوری ۵:۳۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
خبر مهم

هنوز چاپ پایی اوغونو مذاکره کننده گل نشده ، که FB_IMG_1562697777832اوغوی دیگرش نامه فرستاده ، که شما مردم عجب احمق های هستید که ساده با ان همه عهد شکنی ، باز به این پیمان کاغذ پاره ها قسم خوردن ها اهمیت می دهید . تا عشر ندادید مالیات تردد تان را پرداخت نکرده اید ماندنی والای تان نیستم . تازه تصمیم دارم برای تفس کشیدن هم از شما مالیات بگیریم . باور ندارید اینهم خبر مهم از دوست گرامی جناب اقای برهانی .

خبر مهم

امروز طالبان برای جاغوری نامه فرستاده و ابلاغ کرده است که راه های منتهی به جاغوری در صورتی باز میشود که نیروهای امنیتی، جاغوری را ترک و مردم به امارت اسلامی عشر پرداخت کنند.

خبر مهم دیگر را حمیدالله دانش دارد ایشان می نویسد :

مدت است درجاغوری جمع آوری تذکره بافریب وتطمیع جریان دارد بامقامات ولسوالی باربارشریک ساخته شدولی انگارنه انگار
گوش کسی نه شنواست ونه بده کار
دیروزکسی تماس گرفت که تذکره ها دربرابرکاردرکمیسیون انتخابات جمع میشودکه این خبرخشم مقامات صالحه کمیسیون رابرانگیخت
کمیسیون انتخابات این عمل قبیح،غیراخلاقی وقانون ستیزانه رامحکوم نموده مسرانه میخواهدوطلب داردتاهرچی عاجل عاملان خریدوفروش تذکره هاراشناسایی و درتطبیق قانون ومجازات فریب کاران اقدام اصولی رامرعی دارد
جای تعجب است که اداره امنیت ملی جاغوری نه چشم بینا داردوگوش شنوا
کاربجایی رسیده که خریدتذکره درجاغوری طورخانه بخانه صورت میکیرد سوال اینجاست که کدام دست حمایت درعقب این کارغیرانسانی است که درجاغوری آب ازآب تکان نمیخورد
وباخیال راحت معماری نتیجه ششم میزان تهداب گذاری وارای مردم مهندسی میگردد.وماعلینا الاالبلاغ المبین

356بازدید

کامنت بسته شده است.