ختم کار سرک و شروع کار بند آب گردان

عزیزالله جاغوری ۱:۱۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ختم کار سرک و شروع کار بند آب گردان

ختم کار سرک و شروع کار بند آب گردانFB_IMG_1595164088281

دوستان، پس از اتمام کار سرک و یکسری کارهای اصلاحی داخل قریه، اتحادیه مردم تبقوس و همکاران برنامه تلاش و سازندگی، مصمم هستند، برای طرح و ایجاد یک بند آبگردان معیاری در ساحه سراب تبقوس کارهای مقدماتی آن شروع شود. تا کنون دوستانی زیاد، همکاری همه جانبه ای شان را در راستای تاسیس این بند حیاتی و مهم اعلام نموده اند. لطفا در اینجا البته با نظرات و طرح های کارشناسانهِ تان اعلام حضور کرده و با حمایت تان، قوت قلب شوید به آنهایی که برای این طرح عملاً راه می روند.

قابل ذکر است که این بند، طوری ساخته می شود که تمام تبقوس را زیر پوشش قرار دهد. از جوی کناری غربی، بخش غربی سراب، پایگردان، چوبخشک، صوبگک، سیدو و راجیرود مستفید می شود. و از جوی کناری شرقی آن، بخش شرقی سراب، قارو، گیرو، چوروم، اُلغو و جنی بهره خواهد برد. و مناطقی که در زیر بند قرار می گیرد بخش مرکزی تبقوس و ساحات پیرامونش را دربرگرفته و فراتر از تبقوس کاریز ها و چشمه های سنگشانده و داله نو شیو تا نزدیکی دریا را نیز کمک می تواند.

اهمیت بند:
گفته می شود، حد اقل سه ماه مکمل، آب سراب که از بلند ترین نقطه جاغوری، یعنی کوه توپسر سرازیر می گردد، از تبقوس خارج می شود. طبق اظهارات کشاورزان و بزرگان محل، اندازه این آب در سه ماه زمستان به حدی است که عبور و مرور موتر از قول نودِه را دشوار می سازد. اگر این آب ها در طول سه ماه در ذخیره سازی شود، از سر ریز آن در زمستان به واسطه دو جوی کناری از دو سمت تبقوس، کاریز های محلی تقویت می شود و در بهار و تابستان زراعت منطقه از آن بهره برده می تواند.

مصارف احتمالی:
این بند بصورت اساسی و معیاری دور و بر صد لک افغانی هزینه خواهد برد. البته این محاسبه هنوز نهایی نشده است.

امکانات ایجاد بند:
قریه کوچک تبقوس، در حدود هفصد خانواده بیرون از تبقوس دارد که اکثرا در کابل و کشورهای خارج زندگی می کنند. از هفصد خانواده، حد اقل پنجصد خانواده توان کمک مالی را دارند. اگر این پنجصد خانواده حد اقل پانزده هزار افغانی برای ساخت این بند کمک شوند، جمعاً ۷۵ لک افغانی می شود. تجربه های قبلی مردم در ساخت بندهای محلی، ثابت کرده است که کمک کننده های مالی، تنها از خود قریه نبوده اند، بلکه از مناطق اطراف و حتی از ولایت های دیگر نیز بوده اند. مثلا در بند گلی انگوری، یک خانم از شهر پلمخمری وعده هنگفت کمک داده است. در قریه پاتو، یک خانم، از رفتن به زیارت کربلا منصرف شده و پول آن را به پروژه های انکشافی محلی کمک نموده است. و همینطور، در ساخت بند آبگردان پاتو، همه مردم جاغوری سهم گرفتند. و در نهایت، کمک مردم محل اکثرا بالا تر از پانزده هزار بوده است و یکی از دوستان نزدیک خودم، وعده سپرده که به تنهایی صد هزار افغانی را برای بند آب سراب کمک خواهد کرد. پس، امیدواری زیاد است که ما در ساخت این بند با مشکل مالی روبه رو نخواهیم شد.

شما قرار توان، می توانید از همین جا اعلام کنید که چه مقدار پول را برای ساخت این بند کمک می توانید!

من خودم برای همین طرح، پنجا هزار افغانی کمک می کنم
Saiff Safari

157بازدید

کامنت بسته شده است.