ختم یک ماموریت ناکام

عزیزالله جاغوری ۱۱:۴۳ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ختم یک ماموریت ناکام

ختم یک ماموریت ناکامFB_IMG_1563448352908_1
لطیفه فروزان امروز به عنوان مدیر معارف جاغوری معرفی شده است، با معرفی فروزان ماموریت مدیر قبلی معارف پایان یافت. خبر پایان یک ماموریت ناکام توام با گسترش و نهادینه سازی فساد و رانت خوری اداری در هر سطح که باشد خوش آیند است.
نایبی نه تنها باعث رشد و شکوفایی معارف نشد بلکه خود عامل و سد رشد معارف در این ولسوالی بود. فساد، اربابی و هرچه می توانیست کرد و اینک اداره ای که بیشتر به صرافی مانند است را به فروزان باقی گذاشته است و امیدواریم فروزان به این اداره سر و سامان بدهد و حداقل از معاش ٧ هزاری معلم اجیر نخورد(به جیب نزند) و مکاتب را از شر ارباب های قریه ها و مسایل سیال داری مصوون بدارد.
برای فروزان صداقت، تلاش و موفقیت آرزو مندیم.
پ ن
شخصیت فردی نایبی و تلاش های شان در موسسه شهدا برای من ارزشمند است و مردم فراموش نمی کند اما اگر از کارکرد رسمی اش به تندی و بدون لحاظ و ملاحظات یاد کردم به معنی بی احترامی نبوده بلکه بخاطر اینکه: در بعضی موارد باید رک و رو راست سخن بگوییم. برای نایبی استراحت راحت، جان جور و طول عمر میخواهم.

علی محبی

409بازدید

کامنت بسته شده است.