خدایا توفیق انجام نوافل به من عنایت فرما

غفوری ۴:۰۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

بنام خدا

باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و روزه داریهای شما مومنین عزیز و میهمانان ارجمند الهی، و آرزوی توفیق بیش از پیش در بهره مندی از فیوضات ایام و لحظات باقیمانده از ماه مبارگ رمضان، دعای روز بیست و هشتم با شرحی کوتاه خدمت شما تقدیم می گردد.

متن دعای روز بیست و هشتم : «اللهمّ وفر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین»خدایا در این روز بهره مرا در استفاده از مستحبات بسیارگردان و در این روز نسبت به یاد آوردن مسائل به من کرم نما و دراین روز  وسیله مرا در بین وسایل و اسباب به سوی حضرتت نزدیک ساز، اى آنکه اصرار و سماجت اصرار کنندگان مشغولش نمی سازد.

در این دعا سه خواسته مطرح شده است. توفیق برای انجام اعمال مستحبی ، مرور مسایل و تنبه و آگاهی نسبت به آن و نزدیک ساختن و کارساز شدن وسایل و ابزار انسان به سوی قرب الهی، از جمله خواسته های مطرح شده در این دعا است.

خواسته اول: توفیق انجام نوافل : «اللهمّ وفر حظّی فیهِ من النّوافِلِ»خدایا در این روز نصیب و بهره مرا از نوافل و اعمال مستحبی بیشتر گردان. این درخواست بسیار مهم است. زیرا بنده از خداوند می خواهد تا علاوه بر توفیق بر انجام واجبات او را بر انجام نوافل و اعمال مستحبی نیز یاری نماید. اعمال مستحبی و نوافل خودش از عنایات الهی به بنده اش می باشد. زیرا توسط این نوافل است که انسان می تواند به بسیاری از مقامات و درجات انسانی و قرب الهی تکامل یابد. خود نوافل نیز از حیث تعداد  تنوع دارد و زیاد است است. از روزه و نمازهای مستحبی گرفته تا انفاقها و همکاریهای اجتماعی و… آنچه که مهم است این است که گاهی برخی فکر می کنند که کارهای مستحبی و نمازهای نافله تاثیری زیادی در زندگی مادی و معنوی انسان ندارد. برای خود اینگونه دلیل آورده و تحلیل می کنند که همیشه چیزی که واجب است اهمیتش بیشتر است و بالتبع آثار و فوایدش هم بیشتر است. بر همین اساس به نوافل و مستحبات نیز توجهی نمی کنند. حال آنکه در مورد برخی از اعمال شاید کاملا قضیه برعکس باشد. زیرا درست است که در انجام واجبات حکمت و مصالح زیادی نهفته است اما این یک امر کلی  و عام است که انسان همیشه واجبات را به عنوان انجام دستورات الهی و اطاعت از وی انجام می دهد. اما نوافل را صرفا با قصد قربت و برای رسیدن به قرب الهی انجام میدهند. بنابراین بسیاری از نوافل و مستحبات نردبان و پله های به سوی سعادت دنیا و آخرت است. به عنوان یک نمونه به ظاهر نماز شب برای ما مستحب است. اما خداوند متعال همین نماز را به مایه رضایت خودش از پیامبرگرامی اسلام و به عنوان یک مقام برای وی در نظر گرفته است.وَ مِنَ الَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسىَ أَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا محَّمُودًا(سوره اسراء آیه۷۹)و پاسى از شب را (از خواب برخیز، و) قرآن (و نماز) بخوان! این یک وظیفه اضافى براى توست امید است پروردگارت تو را به مقامى در خور ستایش برانگیزد!

اما متاسفانه دیده می شود که بسیاری از ما از برکات و آثار انجام اعمال مستحبی و نوافل در زندگی خود غافل هستیم. این غفلت را بخصوص با توجیهاتی که ذکر شد ادامه می دهیم.

خواسته دوم: یادآوری و تنبه نسبت به مسایل و امورات زندگی : «واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ» یعنی، خدایا در این روز مرا با به یادآوردن مسایل و قضایای زندگی و امورات گذشته  ام تنبه و بیداری عنایت کن. این نکته در زندگی خیلی مهم است که با مرور بر وقایع گذشته و نگرستن به آینده ها کاستیها را جبران، نواقص را برطرف و خوبیها و نیکیها را تکرار نماید. با چنین کاری می توان از فرصتها استفاده کرد و از وقایع و سرنوشت خود و دیگران عبرت گرفت. به این می گویند تنبه و آگاهی. در روایات زیاد تاکید شده است تا محاسبه داشته باشید. اگر کارهای خوب شما زیاد بود به شکرانه اش خدا را بر آن سپاس گویید و اگر نواقصی دیدید به جبران آن همت گمارید.

خواسته سوم: کارساز شدن وسایل تقرب: « وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل»خدایا در این روز وسایل من را وسیله ی نزدیگی به خود قرار بده. یعنی خدایا، به هر وسیله ی که به تو تقرب می جویم آن را کارساز ساخته و از من قبول فرما. تمام عبادات و طاعات بنده وسایل رسیدن او به تقرب خداوند است. ایمه معصومین و قرآن کریم همه وسایل تقرب هستند. وقتی از خداوند می خواهیم تا وسایل ما را به هدف قرب نزدیک تر کند ، یعنی اینکه خدایا نمازهای ما را بپذیر. طاعات و عبادات ما را قبول کن. شفاعت ایمه معصومین را در حق ما بپذیر و دعا و حاجات ما را مستجاب گردان.

خداوند متعال ما را نسبت به سرنوشت و آینده ما بیدار و آگاه ساخته و بر ایمان و توفیقات همه ما بیافزاید. انشاالله وتعالی

التماس دعا

1,032بازدید

کامنت بسته شده است.