دانش مسول طرح ظالمانه ای حوزه بندی غزنی است

عزیزالله جاغوری ۱۰:۴۳ ب.ظ ۱
دانش مسول طرح ظالمانه ای حوزه بندی غزنی است

دانش مسول طرح ظالمانه ای حوزه بندی غزنی استFB_IMG_1540704989642

وقتی دانش وظیفه طرح خاینانه وظالمانه حوزه بندی جاغوری را بجای ولایت شدن جاغوری به عهده گرفته ، از غنی فاشیست چه انتظار می تواند داشت . معلوم نیست که مردم غزنی چه هیزم تر به غنی و دانش فروخته ، که با قانون یک بام دو هوا مواجه شود . دانش باید منتظر پاسخ از طرف مردم غزنی باشد چنین ظلم ازخودی قابل تحمل نیست .

دانش واقعا اگر می خواهند مشکل غزنی را حل کند باید جاغوری را ولایت کند . در غیر ان صورت  مسولیت ان به عهده دانش است واین لکه ای ننگ برای همیشه در کار نامه ای  او ثبت خواهند شد .

دانش در دقیقه نود از فرصت استفاده کرده طرح ولایت شدن جاغوری را بجای طرح حوزه بندی مطرح کند ولو دولت قبول نکند .هیچ طرح غیر از ولایت شدن جاغوری پذیرفته شدنی نیست .

دولت فاشیست غنی از روز اول طرح تفرقه بیداز حکومت کن را بدرستی در دستور کار خود قرار داده ، واز ان به خوبی برای تکه تکه کردن بزرگان هزاره استفاده کرده است .FB_IMG_1558610501036

به نوچه های رهبران سنتی نگاه کنید ونیز به نوچه های دانش با خلیلی نگاه کنید !! چقدر نیروی هزاره ها را در داخل خود هزاره ها مشغول و معطوف کرده است .

حال که بحث انتخابات ریاست جمهوری وطرح ظالمانه ای حوزه بندی ولایت غزنی مطرح است . به اختلاف انداختن بین رهبران سنتی اکتفا نکرده ، با جنگ زرگری میان غنی اتمر  این اختلاف را در بین شورای عالی جنبش روشنایی هم کشانده است . یکی اطلاعیه هم اندیشی تاجکستان را صادر می کند دیگری اطلاعیه ساختاری در کابل را .FB_IMG_1558612662761

نیروی های هزاره بجای اینکه صرف داد خواهی برای دو مورد یاد شده شود ، صرف مسایل داخلی شده ، از این طریق کمک شایان به غنی و اتمر نموده وفاشیست دست تک تک این فرصت طلبان را می بوسد .

روزگاری بد شده ، وقتی اشخاص که همین دیروز خود را صدای مردم معرفی می کرد ایا چنین تحلیل ودرک ندارد ? ! . از دو حالت خالی نیست . یا درک دارد متوجه قضیه هم  است عامدانه وماموریت یافته وان را  انجام می دهند . در این صورت دیگر کار از تاسف گذشته روزگاری سخت در پش داریم .

یا نه چنین درک و چنین تحلیلی ندارد . در این صورت دلها بسوزد برای سینه چاکان ومشاوران ،طرح نو در اندازان پیش اهنگان پس اهنگان و…. که برای کی سینه سپر کرده حق ناحق ادای ده ای ۶۰ و ۷۰ را تمرین می کند .

1,014بازدید

یک دیدگاه »

  1. مدبریت جوزا ۲, ۱۳۹۸ در ۱۲:۳۶ ب.ظ -

    به کسی بر نخورد الا بلا ده گردن شَاعِر .