در اودقول جاغوری، جنگ به شدت ادامه دارد، نیروی دفاعی مردمی در خط رسیده‌اند.

عزیزالله جاغوری ۴:۳۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش

در اودقول جاغوری، جنگ به شدت ادامه دارد، نیروی دفاعی مردمی در خط رسیده‌اند.
………….
مردم جاغوری دیروز به توان مردمی‌اش حمله‌های ‌پی‌هم طالبان را دفع کردند و طالبان را از داوود پاکسازی کردند؛ اما در اودقول طالبان شکست خوردند و از منطقه پاکسازی نشدند. امشب طالبان با رسیدن قطعة‌سرخ‌شان که کماندوی طالبان است و با امکانات جنگی مدرن مانند دوربین‌های شب‌بین مجهزند، چند سنگر دفاعی مردمی را گرفتند و امروز جنگ و مقاومت به شدت ادامه دارد. نیروی مردمی هم خود را به خط دفاعی رسانده‌اند و به زودی طالبان را پاکسازی خواهند کرد.
به یادداشته باشیم که تاهنوز هیچ کمک دولتی نرسیده است. دیروز فقط یک هواپیمای جنگی دولت چند حمله داشته است که کوه‌ها را هدف قرار داده‌ است و آسیبی به طالبان وارد نشده است.
این نبرد طالبان برای گرفتن جاغوری است. سقوط جاغوری که دروازة هزارستان است، باعث سقوط مالستان، قره‌باغ و ناور می‌شود و سرانجام تمام هزارستان به خطر سقوط مواجه خواهد شد.
باهم باشم.
یاهو

شریعتی سحر

332بازدید

کامنت بسته شده است.