در بدل انجام کار تقاضای جنسی ! آیا دولتمردان هزاره مرده اند؟

عزیزالله جاغوری ۸:۱۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
در بدل انجام کار تقاضای جنسی ! آیا دولتمردان هزاره مرده اند؟

ghazniاز دختران هزاره در ریاست معارف غزنی در بدل انجام کار تقاضای جنسی میشود، آیا دولتمردان هزاره مرده اند؟
خواهری این عکس رافرستاده وبه شرط افشاءنشدن نامش علاوه کرده که شاهد بدترین ودست وپاگیرترین فساد اداری وفساد اخلاقی در ریاست معارف غزنی می باشند.
او،یکی ازاشاعه کننده هردو فساد درین ریاست،صادق ظریفی معاون اداری را نام برده است.
گفته است،بست های مکاتب قبلاً درین ریاست به پول افغانی خرید و فروش میگردید، مطالبات ارضای جنسی نیزدر لفافه تبارز داده میشد، اکنون به دالرآمریکایی ودعوت به پشت دروازه های بسته معامله میشود.
قشر اناث به مجرد مراجعه درین ریاست دربخش های مختلف مورد آزار، اذیت ودرنهایت مورد سوء استفاده جنسی قرارمیگیرند.
مدریت منابع بشری،فردی بنام یوسفزی بطورعلنی میگوید هیچ فرد هزارگی البته مردها بدون پول وزنان بدون مطالبات واستفاده منافی عفت نمیتوانند مقررشوند!
وی با آه و اندوه گفته که اصلاً کمیت وکیفیت معارف را هزاره های جاغوری، مالستان، ناهور، قره باغ، جیغتو، خواجه عمری، نوآباد ودر کل مرکزغزنی تشکیل میدهند اما در ادارات معارف وجاهای تٲثیرگذار اصلاً مدیری بنام هزاره وجودندارد،اگردارد مانند ظریفی فقط وفقط دلالی پول ومقاصدجنسی راانجام میدهند.
او افزوده اگر به این مهم توجه نشود جریان این فاجعه کمر هزاره هارا خواهندشکست.
او ازجوانان هزاره خواسته محض رضای خدا قد علم کنند ودرین راه آماده قربانی شوند وازعفت وآبروی خواهران وبرادرانش دفاع نمایند!
این خواهر قسم یادنموده بلحاظ مجبوریت به این ریاست مراجعه می نماید اما یقیناً این کار مساوی بامرگش می باشد وگفته هیچگاه بدون ریختن اشک توهین وتحقیربرنگشته است.
اوعلاوه کرده که همه آنهائیکه بنحوی در ریاست معارف غزنی سر و کار دارند، این مشکل وآبروبری را باذره ذره وجود خود حس کرده وگفته است برخورد باطبقه اناث هزاره درمقایسه بابرخورد قاچاقچیان زاهدان وتفتان مرز ایران درین ریاست هزاربار خجالت آورتراست!
ودراخیرگفته اگرهمه بچه ها وجوانان هزاره دیگر مرده و نمیتوانند انتقام عفت وآبروی مارا بگیرند بیایند چادر مارا بپوشند که ما بالاخره وارد عمل شویم!
از برگه روشن روشن
والله اعلم

2,650بازدید

کامنت بسته شده است.