در جاغوری دولت هیچ سنگی روی سنگی نگذاشته است.

عزیزالله جاغوری ۳:۵۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

12208386_1022953044403523_2115731060755875715_nدر جاغوری دولت هیچ سنگی روی سنگی نگذاشته است.
………………..
مناطق دیگر هزارستان بدون شک وضع بهتری از جاغوری ندارند. در جاغوری دولت هیچ سنگی روی سنگی نگذاشته است. اگر یک جایی را آمده است، نشانی کرده است، رفته است و برنگشته است. جایی را که یادگاری دولت افغانستان باشد و دولت ساخته باشد، ندیده‌ام. آن‌چه دولت نکرده است را برمی‌شمارم:
۱٫ سرک؛ در جاغوری یک متر سرک اسفالتی نیست؛
۲٫ .برق؛ در جاغوری یک لامپ برق دولتی روشن نیست؛
۳٫ پل و پل‌چه، در جاغوری یک پل و پل‌چه که دولت ساخته باشد، وجود ندارد. اگر هم ساخته شده است، یا بانو سیماسمر با لابی‌گری‌اش با دولت‌های خارجی ساخته‌ است یا کمیته‌ی امداد سویدن ساخته است که در چند جای آن نوشته شده است. (کمیته‌ی سویدن)؛
۴٫ اداره‌های دولتی؛ از کمک‌های خارجیان با لابی‌گری بزرگان جاغوری ساخته شده‌اند؛hidri2
۵٫ مکتب؛ تمام مکتب‌های جاغوری توسط کمک‌های مردمی ساخته شده‌اند. حقوق آنان را بیش‌تر مردم می‌پردازند، معلمان برای معلم‌شدن باید به اندازه‌ی چندین سال حقوق‌شان رشوت بپردازند تا معلم شوند و بعد از سرکار شدن باید قرض‌داری‌شان را بپردازند.
۶٫ کارمندان دولتی که حقوق نیاز ندارند؛ چون از مردم می‌گیرند.
۷٫ بیمارستان؛ بیمارستانِ که دولتی باشد، در جاغوری وجود ندارد.
۸٫ جایی به‌نام مرکز فرهنگی، اجتماعی و مانند آن توسط دولت ساخته نشده‌اند و البته مردم خود ساخته‌اند؛
۹٫ تفریح‌گاه، پارک و ورزش‌‌گاه توسط دولت ساخته نشده‌اند، البته مردم خود ساخته‌اند؛
۱۰٫ کتاب‌خانه‌ی دولتی وجود ندارد؛ البته مردم خود ساخته‌اند؛
۱۱٫ بند‌آب، برق و کانال‌آب‌رسانی توسط دولت ساخته نشده‌اند، البته مردم خود ساخته‌اند؛sp

۱۲٫ چیزی به‌نام خدمات عامه یا رفاه‌عمومی در جاغوری ناشناخته‌‌ است؛
۱۳٫ البته یک فرود‌گاه را نشانی کرده است که اکنون بوته‌زار شده است؛
۱۴٫ البته گفته‌اند که سرک غزنی-جاغوری را می‌سازند که دیگر نمی‌سازند. البته که حق مردم است و باید بسازند.
۱۵٫ لطف کرده‌اند و گفته‌اند که جاغوری را تکه‌تکه می‌کنند و چند ولسوالی می‌سازند که دیگر نگویند:«جاغوری باید ولایت شود.»
۱۶٫ از لطف دیگر دولت این است که هرسال می‌گویند که مکتب‌تان را کم کنید که در (ولسوالی اندر) مکتب وجود ندارد.
۱۷٫ یک دارالمعلمین دولتی است که آن را «اسدالله خالد» با پول شخصی‌اش ساخته است؛jaghori1

۱۸٫ دولت از همه چیز مالیات می‌گیرد و برای مالیات‌گرفتن بلوایی به پا می‌کند.
۱۹٫ شما اگر به دوربین چیزی دیدید، ما را هم خبر کنید.
یاهو

دکتر حفیظ شریعتی سحر
1,384بازدید

کامنت بسته شده است.