در طی یک مراسم سنگ تهداب پل المیتو گذاشته شد

عزیزالله جاغوری ۳:۵۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
در طی یک مراسم سنگ تهداب پل المیتو گذاشته شد

alسلام دوستان

ده المیتو مثل اکثر مناطق دیگر با نبود پل وپلچک ها رنج فروان را متحمل می نماید  ده المیتو نیر بکی از این موارد است . خوشبختانه امروز پل سنگ ده المیتو با حضور آمراجراییه مدیرخدمات سکتور تخنیکی مدیر زراعت مدیر حقوق مدیر املاک ولسوالی جاغوری انجنیر زون گردیز ریس شورای انکشافی ملا امامان موسفیدان قریه گذاشته شد .

گرچند از چند چون ما جرای ونحوه اجرای آن اطلاعات دقیق در دست نیست امید واریم این پروژه هر چه زود تر به پایان رسیده ومورد بهره برداری مردم قرار گیرد .

1,064بازدید

کامنت بسته شده است.