در پیوند به قتل شهناز .

عزیزالله جاغوری ۳:۴۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
در پیوند به قتل شهناز .

در پیوند به قتل شهناز .FB_IMG_1518019005314

شهناز محصل دانشگاه در جاغوری بود .
او در امن ترین جای افغانستان به تحصیل رو آورده بود . بیخبر ازاینکه در جاغوری مفسدینی هم وجود دارد که اورا به بیرحمانه ترین شکل ممکن از صفحه روزگار محو میکند . باید به حال چنین جامعه ای گریست که چشم مردمانش فقط به دنبال خانواده وحریم خصوصی وکارشناس قد وقامت ولباس دیگران است برای جامعه ای باید گریست که فرهنگ بی غیرتی بی عزتی وبی عفتی دامن آن جامعه را گرفته باشد به جامعه ای باید گریست که افرادش غرق در نگاه جنسی است و جوانان وتحصیل کرده گانش به بی شرمی سکوت را پیشه کرده است باید گریست .
درد ما درد وجدان است درد ما درد اخلاق وانسانیت است بیماری ما بیماری فرهنگی است که دامن این جامعه را گرفته است .
در سرزمینی که نه قانون برای زور مندان وجود دارد ونه کدام شبکه ای اجتماعی ورسانه ای که صدای این ملت را به تصویر بکشاند وهمچنان علمیت این هم وجود ندارد که چپاول گران ومفسدان را از افرادیکه روز تا شب برای این ملت ستم دیده زحمت میکشد تفکیک نماید .
در این شرایط جامعه ما باید شاهد چنین رویداد هولناک باشد ومعلوم نیست که شهناز بعدی وبلای خانمان سوز جان کدام یک از خانواده های مارا خواهد گرفت وچی وقت ودر کجا شهناز گونه انداخته خواهد شد .
ننگ بر این ملت که سرود اسلام واسلامیت را سر داده ونظاره گر چنین اتفاقات است که نه در شان انسانیت است ونه اسلامیت واز آن بدتر بیشعوری وبی فرهنگی این سرزمین سیاه سوخته را نشان میدهد که از ترس قاچاقبران انسانیت سر بر زمین فرود برده تا مبادا قربانی این شکم پاره ها شود وانتظار آن را بکشد که حکم نادانی وبیغرتی شان را در دفتر سیاه شان به سبط برساند .
.
نوت : طبق گزارش طب عدلی شهناز را با دادن مرگ موش وشکنجه به قتل رساندند .
ما منتظر آنیم که حکومت در قبال مردم ما چگونه عمل میکند ؟؟
از صفحه لیاقت رضایی

392بازدید

کامنت بسته شده است.