دستور العمل و اساسنامه مرکز فرهنگی هیچه

مدبریت ۷:۰۳ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش

بسم الله الرحمن الرحیم

دستور العمل و اساسنامه مرکز فرهنگی هیچه

وعتصو ا بحبل الله جمیعا ولاتفرقو ا

مرکز فرهنگی هیچه در روز سه شنبه ۱۰ / ۱۱ /۱۳۸۵ مصادف  با ۱۰ محرم الحرام ۱۴۲۸ روز عاشور توسط برادران طلبه هیچه تاسیس شد. این مرکز با توجه به نیازمندی های قشر فرهنگی مخصوصا دانشجویان تاسیس شده و یک مرکز خیریه و اختصاص به امور فرهنگی و دینی مخصوصا دانشجویان منطقه ای هیچه دارد . این مرکز با مشراکت مردم هیچه و منابع مالی خیرین به طور وقفی تاسیس و از منابع مذکور ساختمان خریداری و احداث خواهند شد.

بنا براین : طبق برنامه قبلی از هر منطقه یک نماینده انتخاب شده و با وظایف که بعدا شرح شان خواهند امد با مسولین همکاری خواهند کرد . این مرکز متشکل از نماینده های مردم و مسئولین اجرایی و یا هیئت امناء بوده که شرح وظایف ان ها خواهند امد .

وظایف و تعهدات نمایندگان و مسئولین این مرکز :

 ۱ - جمع اوری کمک های مردمی ۲ – خرید ۳ – ساخت :

۱ – کمک های مردمی طبق توافق به دوسته تقسیم می شود .

الف – جمع آوری کمک های فوق العاده که گاهی ممکین است با توافق نمایندگان در صورت نیاز جمع اوری گردد .

ب – کمک های مستمر ماهانه که طبق توافق ، ماهانه باید حمع اوری و به جای که قبلا روی ان توافق شده تحویل گردد .

۲ – هیج کس چه مسولین و یا نماینده و یا هر فردی دیگری حق تصرف را شرعا ندارد مگر در موارد یاد شده قبلی که عبارت است از :

الف – خرید زمین برای مرکز ب – ساخت مرکز – در غیر ان صورت هر نوع تصرف اگر در این راستا نباشد ضمن حرمت این کار،  شخصا ضامن خواهند بود .

۳ – هیچ کس حق مطالبه پول داده شده را تحت هیج عنوان ندارد.

۴ – مسولین و نماینده ها و یا هر فرد دیگری که مسولیت اجرای این پروژه برگردن آنها گذاشته می شود فقط وظیفه اش خرید و یا ساخت مر کز می باشد در غیر ان ، مسئول خواهند بود و در مقابل خدا و همه مردم باید پاسخ گو باشد .

۵ – نماینده ها نیز اخلاقا خود را متعهد دانسته و از همکاری در جمع اوری کمک دریغ نورزند . در صورت کم کاری نمایندها و یا مردم ممکین است با جرایم که از طرف نمایندگان نعین می شود مواجه گردد.

وظیفه ومسئولیت هیئت امنا :

۶ – هیئت امنا – که مسولیت اش اداره مرکزو دانشجویان ساکن دران مرکز می باشد . اعضای آنها شش نفر پیش بینی شده است – این شش نفر متشکل از :

۱- دونفر از نمایندهای مردم در مرکز : یعنی مثلا هر نماینده ای که خواستار عضویت در هیئت امنا باشد خود را کاندید وبقیه با رای خود آن دو نفر انتخواب خواهند کرد .

۲- دونفر نماینده های دانشجویان : دانشجویان نیز ضمن اینکه برای خود اتحادیه دانشجوی تشکیل می دهند بعد از کاندید در میان خود شان افراد منتخب را به هیت امنا معرفی خواهند کرد .

۳ – دو نفرعلمای منطقه : علما نیز بعد از کاندید افراد منتخب را به هئیت امنا معرفی خواهند کرد .

۷ – اعضای هر یک از هیئت امنا این سه دسته را ، افراد آنها با کانىدید و رای گیری و یا با توافق انتخاب و به هیئت امنا معرفی خواهند کرد .

۸ – در صورت توافق نیافتن یکی از این سه دسته در میان خود شان برای انتخاب نماینده ، رای دو دسته دیگر در تعین ان ها تاثیر گزار وتعین کننده خواهند بود . و نیز در صورت کدام مشکل برای هر یک از اعضا که قادر به ادامه خدمت نشود اعضا همان بخش نسبت به معرفی نماینده خودش اقدام می نمایند.

۹ – دوره خدمت اعضا هیئت امناء چهار سال است بعد ازان مجددا انتخابات برگزار اعضاء ان انتخاب خواهند شد .

توجه : در جلسه که در پایان تصفیه حساب در تهران صورت گرفت موارد زیر به تاید نمایندگان رسید : از آن جایگاه هنوز انتخابات برای هیئت امناء صورت نگرفته فعلا تا اطلاع ثانوی موسیسن این مرکز بجای هیئت امنا اجرایی وظیفه خواهند کرد آنها عبارت است :

۱ -

۲ – حجه الاسلام اقای رحیمی

۳ – حجه الاسلام اقای جوادی

همچنین به پیشنهاد اقایان وتوافق نمایندها اقای سروری به صورت نماینده داخل به هیت امنا معرفی شد .

توجه : بند ۶ و ۷ و ۸ در صورت نیاز قابل اصلاح می باشد . این اساسنامه در سال ۱۳۸۶ تنظیم و درسال ۱۳۹۱با مختصر ویرایش در اختبار دوستان قرار گرفت . اجرکم علی الله

مرکز فرهنگی هیچه

936بازدید

کامنت بسته شده است.