دشت وحشت وتهدید جدی برای مردم

مدبریت ۸:۲۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
دشت وحشت وتهدید جدی برای مردم

دشت وحشت وتهدید جدی برای مردمFB_IMG_1609173874953

وضعیت دشت وحشت قرباغ ازنگرانی گذشته واینک تبدل به تهدیدجدی شده است.
تازه ترین گزارش از این مسیر حاکی است که این مسیر کاملا تحت تسلط طالبان است و هربلای که خواستند بر سری مردم می آورند گروگان گیری به یکی از ابتدایی ترین کار انها تبدل شده، برای هر افراد بی‌بند بار وسوسه انگیز شده است.

به زنجیر کشیدن مردم در مسیر نیاز به کدام تدبیر ندارد فقط کافی است یکی دو نفر با دو کلاش داشته باشی میتوانی صدها موتر را ایستاد وان ها را به بردگی بگیری. بد بختانه اینکه اوغو جرات چنین کار را پیدا کرده، بر می گردد به لاشه خورهای داخلی وتشویق انها به راهگیری . وکمیشن خود را دریافت کردن است.

اقای یوسفی در خصوص راه دشت وحشت خطاب به مسولین نوشته :

آیا میدانید که همه روزه شهروندان ولسوالی های جاغوری و قره باغ در مسیر راه قره باغ جاغوری از سوی طالبان به گروگان گرفته میشود؟

آیا میدانید مورخ ۲۰ قوس امروز حدود بیست تن مردم بیگناه ولسوالی جاغوری را طالبان به گروگان گرفته است؟

آیا میدانید بر علاوه گروگان امروز مردم بیگناه جاغوری حدود شش تن مردم جاغوری در گروگان طالبان اند؟

آیا میدانید که کارمندان نیرو های امنیتی فعالین مدنی بزرگان وکلا کارمندان خدمات ملکی در مسیر راه قره باع جاغوری تردد نمیتوانند؟

آیا میدانید که طالبان مسلح همه روزه ده ها میلیون افغانی در مسیر راه قره باغ جاغوری از موتر های اموال مردم عواید بدست می‌آورد ؟

آیا میدانید که ۱۸۷ تن گندم کمکی برای مردم بی بضاعت ولسوالی جاغوری توسط توسط بی برنامه گی بدست طالبان در همین مسیر راه قره باغ جاغوری بدست طالبان افتاد؟

( موضوع کندم نیاز به تحقیقات دارد)

پس اگر در قسمت رهایی گروگانان مردم جاغوری و قره باغ توجه جدی نشود و در تامین امنیت راه قره باغ جاغوری حکومت با یک برنامه دقیق و حل بنیادی تمرکز نکند؛ من به عنوان نماینده مردم غزنی در شورای ولایتی از صلاحیت های قانونی خود که در پرتو قانون اساسی اعتراض خیمه تحسن و حرکت های مدنی استفاده خواهم نمود.بدرود
کاپی از صفحه حسن رضا یوسفی
وکیل منتخب شورای ولایتی غزنی
۲۰ جدی ۱۳۹۹

91بازدید

کامنت بسته شده است.