دفع حمله طالبان

برهانی محمد جواد ۹:۰۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
دفع حمله طالبان

دفع حمله طالبانFB_IMG_1542955480453_1_1

مطابق گزارش های ابتدایی شب گذشته طالبان تصمیم داشته است تا از مرز بابه و پاتو بر جاغوری حمله کنند اما دولت پیش دستی کرده و شبیخون طالبان را خنثی نموده و ساعت ۴ صبح بر طالبان حمله کرده است. درگیری اکنون ادامه دارد.

جواد برهانی

نوت :

البته حمله انها فکر کنم یک احتمال بوده تا واقعیت ، دولت فاشیست بعد دست رد طالبان به دولت ، دولت تصمیم گرفته قدرت خود را نشان بدهند . اگر این دولت فاشیست اوغانی در دوران بیست سال در صدد از بین بردن طالب می بود امروز نشان از طالب کسی نمی یافت . عزیزالله جاغوری

207بازدید

کامنت بسته شده است.