«دوستی»

مصطفی خرمی ۴:۴۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
«دوستی»
«دوستی»
********
مرغ عشقم پرگشاید در هوایی دوستی
آرزویم بانگ هستی در ندایی دوستی
****
جان ناقابل فدایی دوست گر گردد رواست
هرچه باشد ناچیز آید در نوایی دوستی!؟
****
به یاد دوستان عزیز «سی ساله» ام، (ازآخربه سمت خودم) آقایان عبدالله نهضت، محمدعلی سلیمی و محمد طاهراکبری مشهور به «داکتراکبر فلاحتیان» که سالها پیش در روزگار آغازین تجصیل همدیگر را یافتیم و خوشبختانه هنوز با وجود جفایی بیکران روزگار و دوری فزیکی، همچنان«دوست» و ارادتمند همدیگر بوده و هسیتم !؟ IMG_20160807_090442
خوشبختانه پس از سالها دوری یک بار دیگر تابستان گذشته در خانه دوست گرامی ام نهضت جان گرد هم آمدیم و ساعتی خاطرات شرین گذشته را به مرور گرفتیم! هرکجا هستند خدایا به سلامت دار شان!!
م، خرّمی
۱۸ /۹ / ۹۵
774بازدید

کامنت بسته شده است.