رادمند چه کاره بود?! والسوالی?! قاضی?! ارباب?! کدخدا?!

عزیزالله جاغوری ۷:۴۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
رادمند چه کاره بود?! والسوالی?! قاضی?! ارباب?! کدخدا?!

رادمند چه کاره بود?! والسوالی?! قاضی?! ارباب?! FB_IMG_1586276276841کدخدا?!

شما به نوشته عبدالله اخلاقی توجه کنید!

یک پولیس تاجیک یک دختر را فراری میدهد و ولسوال آندو را به عقد یکدیگر در می آورد و رضایت پدرش را با پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار افغانی میگیرد.
بالاخره خود این قدر فعالیت از نظر مردم گناه کمی نیست.
ولسوال اگر پاک بود چه ضرورتی داشت که در این قضیه اینگونه مداخله کند؟
اجازه میداد نهادهای عدلی و قضایی به موضوع رسیدگی کند.
ما نمی دانیم که این رادمند ولسوال است؟ یا قاضی؟ یا ارباب که همه نوع کارها را یک تنه انجام میدهد؟
وی اگر پاک است چرا در همه عرصه ها مداخله می کند؟
بگذریم از اینکه نحوه ولسوال شدن ایشان از طریق ارتباط با مافیای قدرت و زدو بند بوده است. نه از طریق مشارکت در آزمون و پذیرفته شدن در امتحان.
وقتی پست ولسوالی جاغوری به اعلان رفت دهها نفر در آزمون شرکت نمود و رادمند اصلا در آزمون شرکت نکرد.
چطور شد که کسی که در امتحان پذیرفته شد و از چهل باِغتوی پشی بود کنار زده شد؟ و ایشان جایش را گرفت.
آیا ایشان بدون زد و بند بدون امتحان ولسوال شده است؟.

عبدالله اخلاقی

205بازدید

کامنت بسته شده است.