«راز محبوبیت جنرال؟!»

مصطفی خرمی ۶:۰۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
«راز محبوبیت جنرال؟!»
«راز محبوبیت جنرال؟!»
*****
آن زمان که مجبور به مهاجرت به پاکستان شد، نوجوانی بیش نبود؛ نوجوانی که اعدام کاکایش منصور و کشته شدن پدر اش توسط طالبان به کمک و شماتت مردان قوم «نوروزی» را به چشم سر دیده بود(۱۹۹۴). در سال های اقامت در شهر کویته پاکستان که به شغل دوکانداری مشغول بود، هرگز نتوانست کشتار مردان خاندان اش را فراموش کند.
در آواخر سال ۲۰۰۱؛ وقتی امریکایی ها نقشه حمله به پایتخت طالبان (قندهار) را در سر داشتند؛ موفق شدند به کمک گل آغا شیرزی گروهی از مردان پراکنده «اچکزی» را گرد هم آورده مسلح نمایند. نیروهای ملیشه اچکزی «سپین بولدک» را تصرف و با حمایت هوایی گسترده نیروهای امریکایی به طرف قندهار پیش روی نموده و خیلی زود پابتخت طالبان را نیز فتح نمودند. پس از سقوط طالبان امریکایی ها که به کارایی مردان قوم «اچکزی» به فرماندهی «قوماندان فدامحمد» نیک پی برده بودند؛ ایشان را به تمام معنا اکمالات نموده و آموزش دادند که «عبدالرزاق» جوان، نترس، بی باک و شجاع نیز در میان ایشان بود.
General-Raziq
*****
گویند: «عصمت مسلم» از شاخه «اچکزی» ابدالی درپی رقابت شدید با «نوروزی ها» دیگر شاخه قبیله ابدالی؛ در سال ۱۹۷۹ به دولت خلقی کابل پیوست و به زودی به پیشرفت های چشمگیری دست یافت. در دیگر سو؛ «نادرخان» نوروزی دختر اش را به نکاح «یونس خالص» از رهبران قدرتمند حزب اسلامی درآورد و توانست با حمایت گسترده وی نیروهای عصمت مسلم را در سال ۱۹۸۸ کاملا تار و مار نموده و نابود کند. یکی از قوماندان های عصمت مسلم به نام «منصور» که از این کمین و کشتار جان بدر برده بود، پس از تصرف سپین بولدک توسط ظالبان در سال ۱۹۹۴ «نوروزی» ها حامیان حزب اسلامی یونس خالص این بار دسته جمعی به حامیان طالبان تبدیل و منصور قوماندان را دستگیر و از میله یک تانک آویزان نمودند و برادر اش را نیز کشتند.
*****
عبدالرزاق جوان که تنها ۲۲ بهار از عمر اش گذشته بود؛ توانست با درایت، شجاعت، بی باکی و مهارناپذیری توجه بزرگان قوم اچکزی و نیز سران حکومت در قندهار را به خود جلب نماید که قوماندان «فدا محمد» را کنار گذارند و «عبدالرزاق» جوان را به فرماندهی گروه ملیشه اچکزی برگزینند. عبدالرزاق جوان به زودی منصب «جنرالی» گرفت و فرمانده پلیس سرحدی در سپین بولدک گردید. بدین سان، یک بار دیگر اچکزی ها در رقابت با نوروزی ها به پیروزی درخشان دست یافتند، زمامدار قاچاق این مرز و صاحب درآمد میلیونی قاچاق در«مواد مخدر» گشتند.
در سال ۲۰۰۶ جنرال عبدالرزاق توانست به یاری عوامل خود در کابل «مولوی شین» قاتل پدر و کاکای خود قوماندان منصور را همراه با ۱۵ نفر دیگر به دام انداخته و به طرز ماهرانه ای سر به نیست کند. درپی اعتراضات خارجی و داخلی بر قتل مرموز این پانزده نفر، جنرال عبدالرزاق ادعا نمود که مولوی شین با همراهان اش برای خرابکاری، انتحار و انفجار میخواستند به صورت قاچاق از پاکستان وارد کشور شوند که در درگیری با پلیس سرحدی کشته شده اند.
چندی بعد ولسوالی «پنچوایی» از سوی طالبان مورد حمله و در معرض سقوط قرار گرفت، حمله که تنها به کمک ساکنان اکثرا نوروزی این ولسوالی امکان پذیر گشته بود. ولسوال اچکزی پنجوایی از جنرال عبدالرزاق درخواست کمک نمود و این درست همان بهانه ای بود که جنرال جوان دنبال اش بود تا زنجیره عطش انتقام از «نوروزی ها» و «طالبان» را این گونه تکمیل نماید. در جریان این حمله جنرال جوان چیزی کم نگذاشت و طالبان و حامیان نوروزی اش را با شدت تمام سرکوب نمود.
*****
سرانجام در سال ۲۰۱۱ درپی کشته شدن «جنرال خان محمد مجاهد»، قوماندان امنیه شهر قندهار؛ دولت، حکومت محلی و سران قبیله اچکزی گزینه بهتر از جنرال عبدالرزاق جوان نیافتند و ایشان را به «قوماندانی امنیه» شهر قندهار منصوب نمودند؛ این درست همان شانس طلایی بود که جنرال جوان منتظر اش بود. جنرال عبدالرزاق به زودی به کابوس طالبان، نوروزی ها و مخالفان دولت تبدیل گشت و با بی رحمی تمام به سرکوب، کشتار و قلع و قمع طالبان و مخالفان دولت پرداخت و خیلی زود توانست ولایت ناامن قندهار را به یکی از ولایت های کاملا امن تبدیل نماید. جنرال جوان در سرکوب طالبان عمدتا نوروزی و دیگر مخالفان دولت به اندازه ای حریص بود که به نیروهایش دستور علنی داده بود که هرگز طالبی را زنده دستگیر نکنند. گویند جنرال عبدالرزاق همیشه می گفت:« طالب خوب، طالب ی است که مرده باشد!».
*****
به نظر میرسد؛ عطش درونی انتقام، حمایت مادی گسترده مالی و تجهیزاتی نیروهای خارجی، حمایت کامل معنوی دولت مرکزی و شخص رئیس جمهور کرزی و… زمینه های اوجگیری «جنرال عبدالرزاق اچکزی» را به خوبی فراهم نمود که با وجود سن کم، سواد اندک و ثروت صفر؛ بتواند در میدان های نبرد با مخالفان خوش درخشیده و با سرکوب شدید طالبان، حامیان نوروزی شان و دیگر مخالفان دولت؛ خیلی زود ولایت آشوب زده و به شدت ناامن «قندهار» را به یکی از ولایت های امن، مرفه، ثروتمند، نسبتا پیشرفته تبدیل نماید.
بدون شک همه این اینها به اضافه شهرت جهانی وی در سرکوب طالبان و دیگر مخالفان، وی را به یکی از دوستداشتنی ترین فرد نظامی طی سالهای اخیر مطرح نموده است. با تمام اینها نباید صفات ذاتی: لیاقت، زرنگی، شایستگی، شجاعت، بی باکی و نترسی جنرال جوان را از نظر دور داشت؛ بدون تردید، همه ای این عوامل و صفات دست به دست هم دادند تا عبدالرزاق جوان را از یک فرمانده «ملیشه محلی اچکزی» به یکی از جنرالان مشهور در سطح کشور و جهان تبدیل نمایند و این است «راز محبوبیت جنرال جوان» شهید که دیروز در حمله عوامل نفوذی طالبان به شهادت رسید.
 (با اقتباس از روزنامه اطلاعات روز ۱۳۹۵)
*****
م، خرّمی
۲۷ میزان ۱۳۹۷

575بازدید

کامنت بسته شده است.