راهپیمایی دانش آموزان وفرهنگیان جاغوری در مقابل توطئه جدید سهمیه بندی کنکور

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/tazahorat%202.jpgبه نام و ياد خدا وبا عرض سلام خدمت دوستان عزيز!
از آنجاييكه همه تان در جريان هستيد وزارت تحصيلات عالي كشور ميخواهد كه كنكور را سهميه بندي نمايد كه در همين حال خشم اكثر مردم را برانگيخته است و در اكثر مناطق افغانستان مردم، خصوصا دانش آموزان راهپيمايي ميكند كه اين قانون نبايد تصويب بشود.
اين جاست كه ولسوالي جاغوري نيز يكي از ولسواليهاي پرنفوس ولايت غزني به شمار ميرود ودر عين حال سالانه بيش از 1500 نفر را وارد آزمون كنكور مينمايد كه سال قبلي بيش از 1600 دانش آموز و امسال قرار شنيده ها بيش از2000 دانش آموز شايد وارد آزمون كنكور بشود.
اين در حالي است كه هر روز از طرف مقامات بالا كه در راس معارف كار ميكند اكثرا تلاش دارد تا راهي را پيدا نمايد كه دانش آموزان هزاره نتوانند به دانشگاهاي كشور راه پيدا نمايند و قوانين متعدد را پيشنهاد مينمايد كه يكي از اين قوانين  كه به هيچ قانون ديگر هماهنگي ندارد از طرف وزارت تحصيلات عالي  پيشنهاد شده كه اين خود ضربه بزرگي به دانش آموزان  ميباشد فلهذا دانش آموزان اين مرز و بوم اين قانون را هرگز نمي پذيرند و  امروز پنجشنبه مورخ 27 سرطان سال جاري مردم اين سرزمين خصوصا دانش آموزان و فرهنگيان از مقابل ليسه استاد عبدالغفور سلطاني تا مقر ولسوالي جاغوري به منظور محكوميت قانون پيشنهاد شده راهپيمايي نمودند.
اين راه پيمايي كه از طرف خانه فرهنگي جاغوري راه اندازي شده بود با استقبال هزاران دانش آموز پسر و دختر وفرهنگيان و ساير اقشار جامعه همراه بود و شديدا طرح پيشنهاد شده وزارت را محكوم نموده و از دولت مردان خواهان لغو اين طرح شدند.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/Tazahorat%201.jpg
اين راه پيمايي كه حوالي ساعت 9 صبح امروز از مقابل ليسه استاد عبدالغفور سلطاني آغاز شده بود تا بين ساعت 11 الي 11:30 قبل تا مقابل ساختمان ولسوالي جاغوري ادامه داشت.
همچنان قابل ياد آوري است كه در پايان اين راه پيمايي آقاي جعفري معلم در ليسه نور و آقاي حيدري عضو شوراي علما سخنراني نموده و قانون طرح شده را محكوم و از دولت مردان خواهان لغو اين طرح و همچنان از ولسوال جاغوري و مدير معارف جاغوري خوهان اين شد كه صدا و نداي شانرا به مقامات بالاتر برسانند.
آقاي حيدري كه از جمع سخنرانان اين برنامه بود دولتهاي اسلامي كنوني را بدون اتحاد و خوانده و ياد آور شد كه اينها از دين اسلام فاصله گرفته است اين جاست كه به چنين چالشها روبرو ميشوند.
همچنان در اخير قطعنامه اين راه پيمايي چنين قرائت گرديد:
1: ما هيچگونه طرح را كه خلاف با قانون در ضديت با موازين حقوقي و انساني باشد نمي پذيريم.
2: ما خواهان تسهيل رفاه زندگي وتامين امنيت سرتاسري براي تمام شهروندان كشور از سوي حكومت هستيم.
3: ما خواهان تحقق حقوق همه شهروندان كشور مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان ميباشيم.
4: ما از دولت جمهوري اسلامي افغانستان ميخواهيم كه جلو هرگونه تصاميم و طراحي  سليقوي را كه بر خلاف حقوق اساسي كشور گرفته ميشود بگيرد.
5: ما ادامه تحصيلات تا مقطع ليسانس و راهيابي در موسسات تحصيلات عالي دولتي را بر اساس لياقت و شايستگي مطابق ماده 43 قانون  اساسي جمهوري اسلامي افغانستان براي خود وبراي تمام شهروندان كشور ميخواهيم.
6: دانش وعلم قابل تجزيه وتقسيم نيست، سهميه بندي در اين راستا مردود و محكوم است.
7: ما خواهان حفظ هويت إتنيكه خويش ميباشيم، هويت زدايي تحت هر نام كه باشد از ديدگاه ما محروم است و تذكره الكترونيكي كه مارا هويت زدايي نمايد براي ما قابل قبول نميباشد.
8: ما از شخص محترم رئيس دولت، وكلاي محترم پارلمان و دادگاه عالي كشور ميخواهيم كه عاملين تفرقه افگن، حق تلف، هويت زدا و تمامي آن اشخاص را كه بر ضد منافع علياي ملي، بر ضد همدلي و همگرايي قدم بر ميدارد در هر مقام ومنصب كه باشد به پنجه قانون سپرده و محاكمه نمايند.
9: ما از دولت جمهوري اسلامي افغانستان به طور جدي ميخواهيم كه در راستاي تامين امنيت سرتاسري كشور گام واقع بينانه و عملي بردارند.
كه قرائت هريك از ماده هاي ذكر شده با شعار الله اكبر همراه بود.
محمدعلي “رحماني”


دیدگاهها بسته شده است.