راه حل های ساده

عبدالله وطندار ۸:۳۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
راه حل های ساده

راه حل های سادهFB_IMG_1582535567364_1

دوستان زیادی هستند که به مجرد نوشتن یک یاداشت از آدم راه حل می خواهند. می گویند راه حل ات چیست. راه حل دادن و یافتن برای نیم قرن جنگ که ریشه هایش به ده ها سال قبل از شروع آن باز می گردد، کار ساده نیست. راه حل دادن برای برون رفت از وضعیتی که هزاره ها و کل حوزه های ضد طالب در آن گیر کرده اند هم کار ساده ای نیست. شخصا اما فکر می کنم اگر هر کدام از ما به جای یافتن یک راه حل کلی و یگانه، به کاری که خود می توانیم فکر کنیم به بخشی از آن راه حل کلی رسیده ایم. راه حل فعلی من، برای خودم و شما این است:

دوستانی که توانایی و امکانش را دارند مخصوصا دوستان خارج نشین اگر در کنار کمک به محافل فرهنگی، این و آن جنبش مدنی و پروژه های دیگر مثل تلویزیون و … به صورت عملی به کسانی که هنوز هم در گوشه و کنار هزاره جات، ساختارهای کوچک و مستقل نظامی دارند کمک کنند، کار مهمی کرده اند. این کمک ها و آن ساختار های نظامی هرچند کوچک در شرایط فعلی و در آینده، کم و بیش به درد مردم می خورد و خواهد خورد. زور در افغانستان، نقش بسیار مهمی دارد و اگر ما زور نداشته باشیم، بعید است که جدی گرفته ایم. متاسفانه امروز هم زور تا حدود زیادی از لوله ای تفنگ می برآید. نایدده گرفتن این واقعیت و دل سپردن یک سره به شعارها و رفتارهای مدنی، پیامدهای بسیار بدی برای مردم خواهد داشت. اگر چنین ساختاری در مناطق تان وجود ندارد، به ایجاد آن بیاندیشید. ما توانایی این کار را داریم.

شخصا اگر بتوانم به کسانی که در هزاره جات هنوز هم به زور و تفنگ باور دارند کمک خواهم کرد. نظر من برای دیگر حوزه های ضد طالب هم همین است. فریب شعارهای مفت را نباید خورد و دست بسته منتظر حوادث نباید نشست. این یک راه حل ساده است، اما می تواند ما را در موقعیتی قرار بدهد که در یافتن آن راه حل نهایی در سطح افغانستان، سهمی داشته باشیم. در غیر آن، دیگران راه حل شان را در غیاب ما یافته، و بر ما تحمیل خواهند کرد.

-

78بازدید

کامنت بسته شده است.