راه های خطر ناک هزارجات!

شریعتی سحر ۱۲:۴۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
راه های خطر ناک هزارجات!

راه های خطر ناک هزارجات!Jaghuri F

چند سال پیش در یک موتر به قول محلی ها سراچه از غزنی به طرف جاغوری حرکت کردیم، دشت قره باغ کاملا مسدود بود اما موتروان های محل از مسیر های گوناگون مسافرین را از ولسوالی قره باغ عبور داده به جاغوری می رساند.
در مسیر راه وقتیکه راننده در یک بلندی می رسید، موتر را آهسته و یا کاملا متوقف می کرد که تا مسیر راه را با دید خود چک کند، می گفت ممکن است که در یک گوشه راه موتر سوار و افراد مشکوک باشد.
ویا فلان جای نزدیک خانه های اوغونو است، احتمال خطر زیاد است که مسافرین را لوچ کند و حتی بکشند.
وی نقل می کرد که حتی یک چوپان اوغو و یا یک نفر کاملا غیر حرفه‌ای می تواند راه موتر را بگیرد و جیب کل مسافرین هزاره را خالی کند، چون منطقه از آنها است.
این موتر وان از یک تجربه تلخ یاد آوری کرد: یک روز، یک موتور سوار راه ویرا می گیرد، موتور خود را طور پارک کرده بوده که نصفش در راه موتر وی بوده، بعد با کمال خونسردی به سراغ مسافرین آمده که جیب همه را خالی کند.
وی در این لحظه یک تصمیم خطرناک می گیرد، در حالیکه راه گیر تفنگ بر شانه داشته است، موتروان تصمیم به فرار می گیرد، وی می گفت که اطراف سرک خامه پر سنگ و چغل بود، در این لحظه موتر را پر فشار گاز می دهد، چنان که این راه گیر زیر خاک و سنگ ریز های اطراف سرک که از زیر تایر موتر پرتاب شده بود، گم می شود و خود را در گوشه پرتاب می کند. این تجربه برای این راهزن هموطن تازه بوده و شاید گیج شده و تصمیم گیری نتوانسته است که چه کند.
این موتروان می گفت، بدین ترتیب و با این ریسک، خود را پشت تپه دیگر رساندم. وی می گفت گاهی از ظاهر افراد پیدا است که آدم جدی نیست، می‌شود که چند مسافر پر حرکت دُزد را از پای در آورده و شرش را خلاص کند. اما مسافران در این دشت از نظر روانی در وضعیت خوب نستند.

نوت: خاطرات تلخ خود را از این راه ها نوشته کنید که چه روز گار تلخی را تجربه می کنیم! اینها بخش از تاریخ پر زنج ما می باشد.

عزیز جعفری

101بازدید

کامنت بسته شده است.