(رضا وکیل تاریخ زنده!؟)

مصطفی خرمی ۶:۰۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
(رضا وکیل تاریخ زنده!؟)

kh(رضا وکیل تاریخ زنده!؟)
****
سالها پیش در اول جوانی، بارها نام [رضا وکیل] فرد تنظیمی ربوده شده از کویته پاکستان و… را شنیده بودم که در مناطق مختلف جاغوری نگهداری می شد!
درپی هرسفر به شهر کویته، در نظر داشتم که رضا وکیل را از نزدیک ملاقات نموده و ماجرای ربوده شدن ایشان و سالهای اسارت و زندان در جاغوری را از زبان خودش بشنوم!
***
به دنبال نشر نوشتار بنده با عنوان: [ریشه یابی اشتباهات تاریخی هزاره های پاکستان] در فضایی مجازی، رضا وکیل شاید تنها هزاره پاکستانی بود که این سلسله نوشتار را با دقت خوانده، آن را نقد نمود و اشتباهات احتمالی را تذکر میداد! نقد و انتقادات رضا وکیل، علاوه بر اینکه از تسلط وی بر زبان فارسی خبر میداد، حاکی از اطلاعات گسترده و وسیع وی در تاریخ و فرهنگ هزاره در هر دو کشور همسایه(پاکستان و اوغونستان) نیز بود! همین برخورد عالمانه همراه با نقد و انتقاد استادانه، این قلم را بیشتر مشتاق ملاقات با ایشان نمود.
***
خورزده عزیزم میثم رضا جان احسانی، زمینه یک نشست دوستانه با رضا وکیل را فراهم نمود. جناب وکیل با وجود اینکه هم اکنون یکی از قریه داران(کونسلر) در محله مهرآباد و علمدار رود بوده و همزمان سمت معاونت حزب مردمی و هزارگی [هزاره دیموکراتیک پارتی] را نیز به عهده دارد، انسان بسیار متواضع و خاکی بوده که با وجود مصروفیت بسیار، بدون بهانه گیری خود به دیدار حقیر آمد.
***
جناب رضا وکیل متولد کویته پاکستان، با اصالت از مردم وکیل خیل پاتو در جاغوری، لیسانسیه حقوق از دانشگاه بلوچستان، دانشجوی پر شروشور با احساسات ناب آزرگی بوده است. شوق خوانش آثار مرحوم دکتر شریعتی وی را به سمت یادگیری زبان فارسی می کشاند، مطالعه ده ها جلد کتاب های مختلف فارسی، به آشنایی و تسلط وی بر زبان شرین فارسی کمک میکند، همین مسأله علاوه بر اینکه وی را در میان دانشجویان هزاره کویته ممتاز میکند، باعث تشویق او برای سفر به سرزمین مادری نیز میگردد. گویش آزرگی با لهجه آزره وطنی و اطلاعات گسترده وی از مناطق مختلف هزارستان، بدون شک از آثار سفرهای متعدد وی به مناطق مختلف سرزمین مادری است:
۱- سفر به عنوان مترجم و همراه با گروه جاپانی و ملاقات با سید علی بهشتی رئیس[ شورایی انقلابی اتفاق اسلامی] نخستین حزب و حکومت مردمی هزاره ها در سال ۵۹ .
۲- سفر به کابل در زمان حاکمیت خلقی ها و ملاقات با نخبه گان هزاره همکار در درون رژیم خلقی .
۳_ سفرهای متعدد به جاغوری همراه با کاروان های متعدد تسلیحاتی اتحادیه مجاهدین(تنظیم) .
۴_ فرار از جاغوری پس از شکست تنظیم .
۵_ تحمل زندان و اسارت شش ساله در جاغوری.
۶_ سفر به کابل در عصر دموکراسی و ملاقات با برخی نخبه گان کنونی هزاره ها و… !؟
***
درپی جنگ ویرانگر گروه های خط امامی با تنظیمی ها، جناب استاد اخلاقی اوتقول، یکی از روحانیون بسیار فعال در جریان این درگیری ها و عضو گروه[جنبش مستضعفین] هنگام بازگشت به ایران در شهر کویته ربوده شد، آن زمان همگان را بر این باور بود که استاد اخلاقی زنده و در اسارت تنظیمی هاست، بر اساس این باور، ظاهرا اعضایی گروه جنبش به رهبری استاد صادقی لوخک، نقشه ربودن یکی از اعضای تنظیم را طراحی و به خوبی عملی نمودند تا از این طریق تنظیمی ها وادار به مذاکره و تبادله دو زندانی نمایند.
فرد ربوده شده[رضا وکیل] از اعضایی تنظیم به بهانه همراهی جمعی از مهاجرین هزاره و آوردن شان به محله هزاره های کویته، به منطقه پشین واقع در شمال کویته کشانده شده، در آنجا مورد حمله جماعتی قرار گرفته و با تزریق آمپول بیهوش و در جاغوری به هوش می آید!
به گفته رضا وکیل سال نخست اسارت که با شکنجه و آزار و اذیت همراه بوده بسیار بر وی سخت گذشته است، وی که خود را در ربوده شدن استاد اخلاقی کاملا بی گناه میداند میگوید: هرگز در ربودن استاد اخلاقی شرکت نداشتم، بلکه همکارانم در تنظیم، مرا به دلیل اینکه از قوم اوقی و هم قوم با اخلاقی بودم، به کلی بی خبر گذاشته بودند! در نتیجه کمترین اطلاعی از محل نگهداری وی نداشته و نتوانسته که اهداف ربایندگان خود را برآورده نماید!
در سال سوم اسارت از سوی یکی از نگهبانان به وی پیشنهاد فرار میشود، اما رضا وکیل حاضر به انجام این نقشه نمیشود، چرا که نمیخواهد با فرار اش، خود را برای همیش مجرم قلمداد کند! اسارت بی نتیجه وی شش سال به طول میکشد که طی این مدت در مناطق: لوخک، آوبرده و سنگ ماشه و… از وی نگهداری می شده است!
دستآورد بسیار سازنده و مثبت چنین اسارت بی حاصل برای وی، علاوه بر مشکلات متعدد روحی و روانی، مطالعه صدها جلد کتاب در خلال دوران اسارت خویش بوده که بدین لحاظ از ربایندگان خود مشکور است!؟
سرانجام اسارت بی حاصل وی با پرداخت سی و نه لگ افغانی، به پایان رسیده و او بدون اثبات جرم و گناه مشخص آزاد میشود.
***
اطلاعات علمی- تاریخی گسترده رضا وکیل، که حاصل مطالعات گسترده وی از زمان دانشجویی تا دوران اسارت و… بوده است، از او یک [تاریخ زنده] اما با اطلاعات نامنظم به نمایش میگذارد! چرا که به گفته خودش: سالهای تلخ اسارت یاداشت(حافظه) وی را به شدت … دچار آسیب نموده است!
قول مساعد ایشان برای نگارش تمام خاطرات خودش و نیز اطلاعات وی از تاریخ هزاره های پاکستان، پایان خوشی را برای این نشست دوستانه، به همراه داشت.
****
م، خرمی
بیستم اگست ۲۰۱۶
کویته- پاکستان

886بازدید

کامنت بسته شده است.