رقص اوغانی بر گورِ خون جامگان مدافع غزنی

عزیزالله جاغوری ۶:۱۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
رقص اوغانی بر گورِ خون جامگان مدافع غزنی

رقص اوغانی بر گورِ خون جامگان مدافع غزنیFB_IMG_1520578113666

یک: دره‌ی قیاق گلوگاه‌‌‌ «هزارستان» است،شهروندان شهرستان‌های ناور، مالستان، جاغوری، بهسود، دایزنگی، دایکندی، ارزگان و … از این راه عبوری رفت و آمد می کنند، روزهایی، پس از وضع ناهنجار امنیتی در «تکانه و جلریز» حتی مسافران کابل- هزارستان، این مسیر را انتخاب می کردند و با استفاده از شاهراه کابل- غزنی و ورود به شهر غزنی، از دره‌ی قیاق سفر می نمودند؛ اما این دره نیز شاهد مرگ‌ها و خونریزی ها بوده است، چند سال پیش،«ایستگاه مرگ» کوتل مهمند بود و جوانان غیوری در آنجا به شهادت رسیدند، پس از افراز چند پوسته در این دره، در سال‌های پسین وضع امنیتی به گونه‌ی هنجار بوده است، ولی در این اواخر، فشارها بر پوسته‌ها افزایش یافته است و به تازگی پوسته‌ی فولاد نمبر ۴ سقوط کرد و ۴ عسکر غیور به شهادت رسیدند و از دیرهایی ست که مدافعان مردم ما در این سنگرها با تجهیزات اندک می جنگند و شهید می شوند.

دو: شب آرامی در این شهر وجود ندارد،کودکان این شهر با بوی باروت و صدای گلوله عادت کرده اند،جنگ در حومه‌های شهر کشانده شده است؛ اما نظام محلی غزنی در رسانه‌ها وضعیت را بر «خلاف واقع» گزارش می دهد، از باب نمونه: پس از شکست پوسته‌ی فولاد نمبر۴ و شهادت جوانان غیور در دره‌ی قیاق، نظام محلی غزنی شکست پوسته و شهادت عسکران را رد کرد، دروغ‌هایی که همواره از تریبون نظام محلی غزنی در رسانه ها انعکاس می یابند.

سه: پس از شکست پوسته ها، شهادت جوانان و شدت جنگ در غزنی، عبد الکریم متین والی غزنی با رهبران اغتشاشگران و تکفیری ها، در یک «رقص اوغانی» شرکت جسته اند، تلاش‌هایی که دو سالی ست توسط شووینیست ها سازمان دهی می گردد، این «قوم» در «پایتخت محمودی» از نوروز فقط با «رقص اوغانی» بزرگداشت می کنند، در این گونه برنامه ها ارزش‌های فرهنگی پارسی دری زبانان جایگاهی ندارند، این گونه تلاش‌ها از سال ۲۰۱۳ آغاز گردید، از باب نمونه مجله ای به نام «ناور» به زبان پشتو نشر می گردید و تمام تلاش نویسندگان آن بر این متمرکز بود که ناور را «سرزمین اوغانان» قلمداد کنند، حالا نیز تلاش شووینست ها بر این است تا غزنه را با «افغانیت» توامان عرضه نماید، و این دغدغه، به ویژه این روزها که در مسند «رودکی» «وردکی» نشسته بیشتر شده است و در شدت جنگ، نوروز را متین ها،شلگری ها و … با«رقص اوغانی» تجلیل می کنند و بر گور خون جامگان مدافع شهر می رقصند.

میثم صحرا

55بازدید

کامنت بسته شده است.