رهبر شهید می گفت: ” آنقدر هزاره هزاره بگویید که هزاره گفتن افتخار شود.”

مدبریت ۱۰:۴۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
رهبر شهید می گفت: ” آنقدر هزاره هزاره بگویید که هزاره گفتن افتخار شود.”

رهبر شهید می گفت: ” آنقدر هزاره هزاره بگویید که FB_IMG_1588845862487هزاره گفتن افتخار شود.”
حالا من آنقدر جاغوری جاغوری خواهم گفت که جاغوری گفتن و جاغوری بودن افتخار شود و بعضی ها که با شنیدن نامش ناراحت و یا از گرفتن نامش شرم میشوند، به شنیدن نام جاغوری عادت کنند.
جاغوری را یا از حاشیه به متن میاوریم و یا برای همیشه طرد و منزوی می کنیم اما هرگز بعنوان ناخن ششم هزاره دوست نداریم بمانیم.
ما تحت نام شعار هزاره گرایی خود را فراموش کرده بودیم و بخاطر اینکه منطقه گرا معلوم نشویم از تک تک هزاره و مناطق هزاره نشین دفاع کردیم، پول دادیم، جا دادیم، از جان و مال خود گذشتیم اما هیچ کس نگفت آفرین به جاغوری ها اما هر وقت که برای خود صدا بلند کردیم نه پول ما پیش چشم دیگران را گرفت و نه پیکرهای تکه تکه شده ما در افشار و دهمزنگ.
مردم جاغوری هجده سال تمام سرگردان پشت دروازه های خلیلی و محقق بودند، خلیلی و محقق از یک انتخابات به انتخابات دیگر با مردم جاغوری بازی کردند و نه تنها که بازی نکردند حتی جلو ولایت شدن جاغوری را هم گرفتند و بجای چانه زنی با حکومت، ضابط اکبر قاسمی و مردم ولسوالی های همجوار جاغوری را بر علیه جاغوری تحریک کردند که ما از ولایت شدن جاغوری منصرف شویم و یا ضابط اکبر بارها قسم بخورد و بگوید: بخدا نمیمانم جاغوری ولایت شود، قرار دادند.
در جنبش روشنایی، جاغوری ها هیچ سودی از پروژه برق توتاپ نمی برد و نخواهد برد. وقتی مسیر آن تغییر داده شد، هزاره های جاغوری با قوت تر از بقیه هزاره ها وارد میدان شدند، قلم زدند، در رسانه ها مصاحبه کردند، از کار دولتی استعفا دادند، خرج و مخارج جلسات و تظاهرات ها را پرداخت کردند، ۶۰ شهید و ۲۰۰ زخمی دادند، تظاهرات کشور های خارجی را سر و سامان دادند، خود را از کار بیکار و سفر کردند، پول خرج کردند، بیش از یک و نیم میلیون دالر تنها از استرالیا به جنبش روشنایی کمک کردند، صدها هزار یورو از کشور های اروپایی و میلیونها تومان از ایران، صدها هزار ریال و درهم از سعودی و امارات به این جنبش کمک کردند، اما هیچ جوان جاغوری، به جرم جاغوری بودن در راس جنبش قرار نگرفت اما حرکت جنبش توسط خلیلی و محقق و… بنام شورش جاغوری ها سرکوب گردید و اعضای شورای عالی مردمی چکر های کشور های غربی را زدند، در کارته ۳ و ۴ برای خود خانه خریدند و وقتی موضوع ولایت شدن جاغوری مطرح شد دریغ از یک نوشته فیسبوکی که در فیسبوک خود نوشته باشند و از داعیه مردم جاغوری حمایت کنند.
ادامه دارد…

مرتضی خرمی

253بازدید

کامنت بسته شده است.