روز جاغوری یا روز مسخره کردن جاغوری.

عزیزالله جاغوری ۵:۱۲ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
روز جاغوری یا روز مسخره کردن جاغوری.

روز جاغوری یا روز مسخره کردن جاغوری.Screenshot_۲۰۱۹۰۸۳۰-۰۹۱۱۳۵_1

امروز در مراسم روز جاغوری در سالن ثمر شرکت کردم به سخنان راد مند ولسوال جوان جاغوری و چند مقاله وچند شعر شاعران ایرانی بخصوص هیلا صدقی که این روز ها مد شده است و توسط دختران جوان بسیار بد خوانده میشد گوش دادم دو سه تا سرود خوب را که توسط شاگردان مکتب اجراشد هم شنیدم و به دمبوره دو جوان که لایف اجرا کردند نیز گوش دادم و سخنان یک آخند خوب که در واقع سخن حق را میگفت که دختران جوان و خانوادها نباید فریب مسافران برگشته از آسترالیا را خورده تن به ازدواج های ناپایدار دهند را شنیدم او بحق آخند روشنفکر و دلسوزی بود چون پست قضا را در و لسوالی جاغوری دارد از قضایایی بدی در این رابطه خبر میداد در پایان به اتاق خودم رفته نان و پیاز خودم را خوردم و به خود اجازه ندادم نان کمپاین اشرف غنی را در هتل نسترن بخورم این اصل خبر بود اما .

دلم بحال جاغوری بسیار سوخت ما همه بانام و عنوان جاغوری بسیار بد و ناجوان مردانه بازی میکنیم بر نامه های روز جاغوری بشکل کنونی آن و توسط خانه استادان دانشجویان و دانش آموختگان جاغوری که وجود خارجی هم ندارد و نامی بر کاغذ است و عده آنرا وسلیه نان و نام برای خود ساخته اند آنقدر مضحک و بی محتواست که اگر برای جنده گرفته شود از خجالت همان تپه موجود در جنده آب خواهد شد اما ما هیچ خجالت نمی کشیم سال دیگر باز علی محبی جوان روشنفکر از تمقول لومان جاغوری مقیم در کابل یک بانر چاب کرده تحت عنوان روز جاغوری با اجندای چون گردشگری میوه چینی و آب بازی

277بازدید

کامنت بسته شده است.