روز جاغوری

عزیزالله جاغوری ۴:۰۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
روز جاغوری

روز جاغوریFB_IMG_1532145748369
اول اسد، روز جاغوری (جشنوارۀ گردشگری، میوه‌چینی و آب‌بازی) است. در این روز، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها تعطیل‌اند. جاغوریان تصمیم دارند این روز را پرشکوه‌تر از پارسال برگزار کنند. این جشنواره، امسال مانند سال گذشته در جاغوری با مردم جاغوری برگزار می‌شود. ویژه‌برنامۀ امسال، ضمن برگزاری جشن مردمی، اختصاص به (غناسازی موزۀ مردم‌شناسی جاغوری) دارد. این موزه اکنون در السوالی جاغوری است. کم‌جان و کم امکانات می‌نماید. دوستان فرهنگی جاغوری تلاش دارند که این موزه را غنی بسازند. ضمن این که «قلعۀ کهنه‌ده» نیز به موزۀ مردم‌شناسی جاغوری اختصاص یافته است.
باری، در میان اندوه فراگیر افغانستان و غمگینی مدام هزاره‌ها و مردم جاغوری، این مردم تلاش دارند، یک روز (روزجاغوری) را به شادی بنشینند و امید دارند دیگران نیز در شادی آنان شریک شوند.
در ضمن به خاطر مشکلات راه قره‌باغ و گروگان‌های مردمی، که به شکر خدا آزاد شدند، و ۲ اسد، روز شهادت یاران شهید مان در میدان شهیدان روشنایی(دهمزنگ) این جشنواره کمی با تأخیر برگزار می‌شود.
ستاد مردمی برگزاری «روز جاغوری»
خانۀ استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان جاغوری و مجمع‌ هم‌سویی.

دکتر شریعتی

216بازدید

کامنت بسته شده است.