روشن فکر تاریک اندیش

عزیزالله جاغوری ۱۰:۵۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
روشن فکر تاریک اندیش

روشن فکر تاریک اندیش FB_IMG_1586875196185

در این خراب شده ذهنیت فاشیستی چنان جولان می کند که حتی خود هزاره ها در قالب روشن فکر ودیگر اندیش، وقتی جاغوری ها یک خواست را مطرح می کند چنان داد غال را راه می اندازند که اینگار کدام مرچ در کدام جای انها انداخته باشد .

برادر فرق تو با یک فاشیست پشتونی در چیست ?!

وقتی مااز همان ها حق خود را می خواهیم، ما نفاق انداز تفرقه، زیادی خواه، سویچ خواه می خواند، دقیقا همان ادبیات را شما هم در مقابل جاغوری ها بکار می بری . دست بردار رفیق .

وقتی خواسته های تو مطرح شد که برق باید از بامبان بگزرد ما بجای اینکه شما نفاق انداز وزیادی خواه قلمداد کنیم، نزدیک به شصت نفری قربانی وشهید دادیم وگفتیم تااخرین نفس در پی خواسته ای تو باشما هستیم. چون بامبان وجاغوری، ما یکی جانم در دو پیراهن ، همین طور بهسود ودایکندی .

ولی شما چه !!?
وقتی ما خواستار طرح ولایت شدن جاغوری را مطرح می کنیم بجای همراهی با خواسته های، ما را نفاق انداز زیادی خواه خود زن معرفی کردی، بجای همرای با ما، خود طرح ولایت شدن بهسود را مطرح کردی تا شاید دو تاه شود مشکل حل نگردد. از طرفی همان توصیه فاشیست ها را به ما کردی که صبر داشته باشید که در عصر دقیانوس در قیامت به خواسته های شما پاسخ داده خواهند شد.

هزاره های غیر جاغوری حتی به اندازه پدرام تاجیک نیز خطر نکردند که مردانه صدایش بلند کند وبه فاشیست اخطار کند که اگر راست می گوید بیاید اول جاغوری را ولایت کنید.

ادم گاهی می ماند که حسادت وتعصب گاهی ادم را چقدر بچاره ذلیل ، حقیر وخار می کند.

بیاید همان طور که ما با خواست های شما همصدا شدیم بجای بروز حسادت وابراز کینه احمقانه، کمی از شعور تان استفاده کنید و به خواست ما که همانا ولایت شدن جاغوری وپخته کردن راه جاغوری است همصدا شوید .

توصیه به صبر و وعده های پوچ تو خالی که کار فاشیست ها هم است، پس فرق تو با انها در چیست ?!!

روشن فکر تاریک اندیش .

254بازدید

کامنت بسته شده است.